Enova gir sameier og borettslag økonomisk støtte til å finne ut hvordan man sparer og produserer egen strøm

Gå til hovedinnhold

Enova gir sameier og borettslag økonomisk støtte til å finne ut hvordan man sparer og produserer egen strøm

Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak, men hva innebærer det?

KARTLEGGINGSSTØTTE: Sameier og borettslag få støtte gjennom Enova til planlegging av energitiltak. Støttenivået avhenger av antall boenheter og kostnader med gjennomføringen av kartleggingen. 

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Pixabay.

Bor du i borettslag eller boligsameie så gjør du allerede et smart klimavalg. For bebyggelsen er ofte konsentrert, har lang levetid, lavt energiforbruk og et lavt klimaavtrykk.

Men sitter du i styret i eget sameie eller borettslag, har dere sikkert hatt oppe til diskusjon og vurdering hvorvidt det skal settes i gang med ulike energitiltak i egen boligmasse.

Etterisolere, bytte av vinduer, installasjon av varmepumpe og solenergi er noe mange ser på, men det kan være svært utfordrende å komme i gang med første fase av oppgradering fordi det er en lengre beslutningsvei enn i egen enebolig.

For det er mange barrierer der ute. For hva er riktig og lønnsomt for vårt borettslag, hvor begynner vi, hvordan går vi frem, hva kan vi få støtte til og ikke minst hva vil det koste?

 

Redusere energibehov og produsere selv

Helt overordnet skal kartleggingsstøtten bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp, samt også se på mulighetene for lokal energiproduksjon.

Kort oppsummert kreves det at kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. I tillegg skal rekkefølge for tiltakene også anbefales. 

Gjennom kartleggingsstøtten håper Enova at flere borettslag og boligsameier vil få den nødvendig oversikten for å kunne gjøre de riktige grepene og investeringene.

 

Hvordan går man frem?

Først og fremst så må søkeren være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene som borettslag eller sameie.

Søknaden må være forankret i styret hos borettslaget eller boligsameiet som står som søker. Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post. Blir søknaden avslått, vil dere motta begrunnelse for avslaget.

Tilskuddsbrev med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom borettslaget/boligsameiet og Enova. Formelt ansvarlig, altså styreleder, må signere tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten.

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå i prosessen, men kan ikke stå som søker. Husk også på at Enova ikke støtter prosjekter som allerede er igangsatt.

Du/dere kan sende inn søknad gjennom Enova søknadssenter

 

Godkjent sluttrapport og prosjektregnskap

Når kartleggingen er ferdig skal det inn en sluttrapport til Enova. Sluttrapporten består av en kartleggingsrapport, dokumentasjon av påløpte kostnader til gjennomføring av kartleggingen og evt. kopi av signert kontrakt for gjennomføring av tiltak.

Selve kartleggingsrapporten skal ta hensyn til at personer uten fagkompetanse enkelt kan sette seg inn vesentlige deler av innholdet. Krav til innhold i kartleggingsrapporten er nærmere spesifisert i programkriteriene.

Støtte utbetales etter gjennomført kartlegging basert på godkjent sluttrapport og prosjektregnskap. 

 

Hvor mye kan man få i støtte?

Støttenivået avhenger av antall boenheter og kostnader med gjennomføringen av kartleggingen. 

Dette kan sameier og borettslag få i støtte:  

 

Kostnader med kartleggingen som kan støttes er: 

  1. Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen. 
  2. Borettslagets/boligsameiets egeninnsats for gjennomføring av kartleggingen. Disse skal ikke dokumenteres, men legges automatisk til som 10% av eksterne påløpte kostnader som beskrevet i punkt 1, begrenset oppad til 50.000 kr. 

Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

 

Her har du noen gode eksempler hentet fra Enova om hvordan støtten vil kunne slå ut:

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler