Eksperten svarer: Kan jeg få tauet bort den feilparkerte bilen?

Gå til hovedinnhold

Eksperten svarer: Kan jeg få tauet bort den feilparkerte bilen?

En feilparkert bil på eiendommen kan skape en god del problemer. Men hva skal til før man kan få den tauet?

Biler som parkeres feil kan skape problemer, men det er en del kriterier som må oppfylles for at de skal kunne taues bort. 

Tekst og foto: Rikke Åserud

I mange av Norges byer og tettsteder er parkeringsplasser et knapphetsgode. Dersom noen har tatt din parkeringsplass i sameiet eller borettslaget der du bor, kan det forårsake både stress og problemer for deg.

Kanskje blir gjesteparkeringen stadig brukt av andre enn gjester, eller kanskje blir bakgården, som skulle vært bilfri, omgjort til parkeringsplass for en som tar seg til rette? Problemstillingene er mange.

Også i mindre urbane strøk kan man oppleve å få fremmede biler på eiendommen sin. Men hva kan man gjøre?

Advokatfullmektig Rida Arshad i Huseierne. 

Advokatfullmektig Rida Arshad forteller at spørsmål om parkering og feilparkering, både på privat eiendom og i borettslaget eller sameiet, ofte dukker opp fra medlemmer i Huseierne.

- Det folk lurer på, er gjerne hva de kan gjøre med de som parkerer feil på deres eiendom, sier Arshad.

Veitrafikkloven og parkeringsforskriften gjelder

Hun forteller at det er veitrafikkloven og parkeringsforskriften som gjelder på dette området.

- I veitrafikklovens § 37 står det at politiet har myndighet til å kreve fjernet eller om nødvendig fjerne kjøretøy. Ett av tilfellene hvor politiet kan gjøre dette, er dersom bilen er «plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.» Altså: Politiet kan, men ikke fjerne, eller kreve fjernet, en bil som står feilparkert på din eiendom, forklarer advokatfullmektig Rida Arshad i Huseierne. Hun legger til at også Statens Veivesen har myndighet til å flytte på biler i visse tilfeller.

Selv om politiet har myndighet til å fjerne en bil, er det kanskje ikke der man bør begynne, mener Arshad.

Parkeringsforskriften

- I tillegg til veitrafikkloven gjelder også parkeringsforskriften. Den gir en eier rett til å kreve fjerning og forvaring på samme måte som politiet. Men det er noen forutsetninger, forklarer Arshad.

Bilen som skal fjernes må være plassert til fare for andre eller slik at eier eller brukere utsettes for vesentlig skade eller ulempe. Det må være markert tydelig at biloppstillingsplassen er privat, og parkeringsreglene må være tydelig markert.

Det må også gis opplysninger om at feilparkerte biler vil kunne fjernes for eiers regning og risiko, samt om hvor eier kan finne igjen bilen sin. Eieren av kjøretøyet må være forsøkt varslet og gitt rimelig tid til å fjerne bilen sin. Og kjøretøyet som fjernes må oppbevares forsvarlig.

- Dersom du mangler tydelig skilting på eiendommen din, om at biloppstillingsplassen er privat og at feilparkerte biler kan risikere å bli borttauet, kan du ikke få en feilparkert bil fjernet uten videre, sier Arshad.

Hva som er godt nok når det kommer til å prøve å få tak i eieren, er det ikke noe fasitsvar på. En lapp i vinduet som blir liggende over en viss tid vil nok være et minstekrav. I mange tilfeller vil noen enkle nettsøk også gjøre det mulig å finne eier og eierens telefonnummer, da er det fint å forsøke å ringe, også.

Hva er «vesentlig skade eller ulempe»?

En bil som skal fjernes må ifølge regelverket være til vesentlig skade eller ulempe for den som eier eiendommen der bilen står. Men hva betyr egentlig det?

-  Her vil det jo være et skjønnsspørsmål, men det er klart at det må være en viss terskel for å gå til dette skrittet. I mange sameier og borettslag har man et parkeringsselskap som ser til at boligselskapets parkeringsregler overholdes, og som oftest vil selskapet bøtelegge i første omgang – ikke taue bort bilen, sier Arshad.

Hun anbefaler de som har problemer fremmede biler på eiendommen å merke området tydelig med skilting. Da skal det mer til å gjøre feil, - og veien til å kunne få fjernet bilen vil være kortere.

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler