Dette må du vite om samsvarserklæring

Gå til hovedinnhold

Dette må du vite om samsvarserklæring

Dersom du får utført arbeid på det elektriske anlegget ditt, skal elektriker uoppfordret gi deg dokumenter som garanterer at installasjonen er gjort i henhold til kravene.

Alle boliger med matrikkel har sin egen elektroniske boligmappe som mange elektrikere bruker. Kanskje ligger samsvarserklæringen allerede der? Foto: Shutterstock

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Dokumentasjonen knyttet til arbeider på det elektriske anlegget kalles samsvarserklæring, og betyr ganske enkelt at det skal være samsvar mellom utført arbeid og gjeldende regelverk.

Boliger må dokumenteres bedre med nye boligsalgsregler

De nye boligsalgsreglene krever at en bolig som selges skal dokumenteres bedre. Men det er ikke noe nytt at du bør kunne dokumentere i hvilken stand boligen er.

Hvis du ikke kan dokumentere at et tiltak i boligen er utført forskriftsmessig, og dette er noe takstmannen ikke kan undersøke, vil du få dårligste tilstandsgrad.

- Kort sagt betyr det at du må fortelle alt du vet om feil og mangler boligen har, og i tillegg at du dokumenterer så godt som mulig, sier bygningsrådgiver i Huseierne, Ingeborg B. Engh.

Kjøper på sin side plikter å sette seg inn i all informasjon om boligens tilstand.

Ingeborg B. Engh er bygningsrådgiver i Huseierne.

- Formålet med denne innskjerpingen er å unngå konflikter etter salg og kjøp, understreker Engh.

En samsvarserklæring er et verdidokument

En samsvarserklæring skal altså vise til at det er samsvar mellom selve installasjonen og kravene til en slik installasjon. Selve påbudet om samsvarserklæring kom i 1999.

Når hele det elektriske anlegget er nytt, skal det i tillegg til selve erklæringen om samsvar, også leveres en risikovurdering, en kursfortegnelse, en rapport fra sluttkontroll og utstyrsdokumentasjon.

Samsvarserklæringen regnes som et verdipapir og skal oppbevares gjennom hele det elektriske anleggets levetid.

Samsvarserklæringen bør også kunne fremvises hvis det lokale el-tilsynet kommer for å utføre en stikk-kontroll på husets installasjon.

Fakta:

Om samsvarserklæring i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Dette sier avhendingslova om samsvarserklæring

§ 2-18.Elektrisk anlegg og samsvarserklæring

For å avklare om det er behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske anlegget, skal den bygningssakkyndige finne ut når det lokale el-tilsynet sist gjennomførte tilsyn, og hva som var resultatet av tilsynet.

Hvis det er mer enn fem år siden boligen sist hadde tilsyn, skal den bygningssakkyndige foreta en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Den bygningssakkyndige skal i tilfelle spørre eieren:

a. Når det elektriske anlegget ble installert, eller siste gang totalt rehabilitert

b. Om sikringene ofte løses ut

c. Om det har vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget

d. Om det finnes kursfortegnelse, og om antallet sikringer er i samsvar med denne

Når eieren har besvart spørsmålene i andre ledd, andre punktum skal den bygningssakkyndige se etter:

a. Om plugg i varmtvannsbereder er brunsvidd

b. Tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr, og sjekke at kable er tilstrekkelig festet.

c. Tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig, uten å fjerne kapslinger

Hvis det elektriske anlegget er montert etter 1999, eller det er gjort endringer på anlegget etter samme tidspunkt, skal den bygningssakkyndige spørre eieren om samsvarserklæring for kontroll av arbeidet.

Kilde: Lovdata

Finner du ikke samsvarserklæringen?

Dersom du ikke har samsvarserklæringen til din bolig, og det er mindre enn fem år siden du fikk oppgradert det elektriske anlegget, så står det i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg at elektrikeren skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i fem år, slik at man kan få utlevert en ny kopi om nødvendig.

Men før du får panikk så kan du sjekke i sikringsskapet. Mange elektrikere legger nemlig dokumentene der.

Det kan også være nyttig å vite at stadig flere elektrikere er tilknyttet systemer som gjør dem i stand til å sende inn dokumentasjonen direkte til din boligmappe. Derfor kan det godt hende at du allerede har disse papirene.

Les også: Viktig å samle alle boligdokumentene nå 

Noen elektrikere stifter også ganske enkelt samsvarserklæringen bakpå en faktura. Så sjekk også bunken med boligpapirer om du kan finne dem der.

Har du lett over alt, men ikke funnet papirer på det elektriske anlegget, kan du også bestille en el-sjekk hos din elektriker. Som medlem i Huseierne, får du en slik sjekk hos Elfag til fastpris ved å bestille her.

Vil ha slutt på farlig arbeid

Hovedpoenget med dokumentasjonen som elektrikere er pålagt å gi til sine kunder etter endt oppdrag, er å få slutt på ulovlig og farlig arbeid.

Like lite som vi ville gått til en ufaglært lege for å bli frisk, bør vi heller ikke risikere å bruke en ufaglært elektriker som kan gjøre boligen brannfarlig.

For at en el-installasjon skal være lovlig, må den være utført av et registret firma.

Det er en forutsetning at elektriker/montør som fysisk utfører jobben er ansatt i det registrerte firmaet og tilfredsstiller krav til å kunne jobbe som selvstendig montør.

For å kunne bli registret som elektroinstallasjonsfirma i det sentrale registeret for elektroentreprenører må det være ansatt en ansvarlig installatør som har tilstrekkelige kvalifikasjoner og har avlagt egen installatørprøve.

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine områder. Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Forvirret om samsvar?

Man kan snakke om samsvarserklæringer også i andre tilfeller, men de kan ikke forveksles.

- Når et ansvarlig foretak har ferdigstilt alle oppgavene det har påtatt seg ansvarsrett for i en byggesak skal foretaket avgi en samsvarserklæring, forteller fagdirektør i DiBK, Marit Langen.

Samsvarserklæringen er både en bekreftelse på at oppgavene er ferdigstilt og en bekreftelse på at oppgavene er utført i samsvar med kravene i regelverket. 

Alle foretak med ansvarsrett for prosjektering og utførelse skal avgi samsvarserklæring for å «avslutte» ansvarsretten sin. Samsvarserklæringene er grunnlag for ferdigattest og ansvarsretten opphører når ferdigattesten blir utstedt.

- For foretak med kontrollansvar kalles samsvarserklæringen for en kontrollerklæring, opplyser hun.

I følge § 2-19 i avhendingslova, bør også boligeier sørge for dokumentasjon når det utføres andre arbeider av kvalifiserte håndverkere på boligen.

Fakta:

Dette skal undersøkes i en tilstandsrapport

 • Våtrom
 • Kjøkken (gulv, avløp og vannrør)
 • Innvendige vann- og avløpsrør
 • Varme, ventilasjon og sanitæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler
 • Ventilasjon
 • Tak
 • Loft
 • Yttervegger, vinduer og ytterdører
 • Balkonger, verandaer og lignende
 • Krypekjeller
 • Rom under terreng
 • Fundament og grunnmur
 • Drenering og fuktsikring
 • Terrengforhold
 • Elektrisk anlegg
 • Større håndverkertjenester utført de siste fem årene
 • Nedgravde oljetanker
 • Areal
 • Lovlighetsmangler og brannceller

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer