Det har aldri vært viktigere at du sjekker skattekortet ditt!

Gå til hovedinnhold

Det har aldri vært viktigere at du sjekker skattekortet ditt!

Er du en av dem som ikke sjekker skattekortet eller gjør noen endringer? Har du i tillegg boliglån bør du definitivt lese videre.

BRUK NOEN MINUTTER PÅ SKATTEKORTET: Nå kan du sjekke og eventuelt endre hva du skal betale i skatt for 2021. I år kan det være spesielt viktig å sjekke at opplysningene stemmer.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Skatteetaten / Bård Brinchmann Løvvig.

Mange av oss har nytt godt av billigere boliglån grunnet den voldsomme rentenedgangen under pandemien i 2020, men glemmer at den også vil kunne gi restskatt hvis man ikke har endret skattekortet.

I år er det derfor ekstra viktig at alle de med boliglån følger ekstra godt med. Også de som nylig har tatt opp felles lån med samboer, byttet bolig eller kjøpt seg uteiebolig.

Har du blitt permittert, blitt eneforsørger, fått høyere eller lavere lønn eller endring til trygd eller pensjon, er det lurt å sjekke skattekortet så du ikke får feil skattetrekk.

Også deg som ikke lenger får fradrag for reiseutgifter på grunn av hjemmekontor bør ta en ekstra titt.

 

 

Må oppdateres jevnlig

I desember hvert år får du nytt skattekort, og i dag kan du sjekke hva du skal betale i skatt for 2021. Husk at skattetrekket er basert på Skatteetatens beregning av dine inntekter og fradrag for kommende år.

Skatteetaten vet ikke alt om deg, så det er viktig at du sjekker om grunnlaget for skattekortet ditt stemmer. En god huskeregel for skattekortet er at det alltid bør henge med på endringene i livet ditt. De endringene kan nemlig ha store konsekvenser for hvor mye du skal betale i skatt.

Skattekortet for 2020 ble laget for rentene ved inngangen til året, og ikke de lave rentene som vi faktisk fikk. Dermed ble det i skattekortet beregnet at du skulle betale mer i renter gjennom året enn du faktisk har gjort, og rentefradraget vil da være satt for høyt.

Det kan bety restskatt, vel å merke hvis du ikke selv har gjort aktive grep for å øke rentebetalingen underveis ved å betale inn mer og få kortere nedbetalingstid på lånet.

Vi går inn i 2021 med rekordlave renter, og hvis renten skulle øke i løpet av året er det lurt å følge med. Det er nøkkelen til å unngå restskatt eller å bli trukket for mye.

 

 

For deg som eier bolig

Har du fått felles gjeld med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer, kan du velge hvordan enkelte inntekts- og fradragsposter fordeles mellom dere. Denne fordelingen kan du gjøre i skattekortet eller når du får skattemeldingen.

I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formuen og gjelden.

Har du solgt eller kjøpt bolig og fått mer eller mindre gjeld og renteutgifter, bør du sjekke skattekortet ditt. Det er viktig å huske på at gevinst ved salg eller annen realisasjon av bolig og fast eiendom i utgangspunktet er skattepliktig, hvis krav til eier- og botid/brukstid ikke er oppfylt.

Du kan også fradragsføre et tap ved salg av fast eiendom i de tilfeller hvor en gevinst ville vært skattepliktig, men vær oppmerksom på at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer.

Salg av tomt er alltid skattepliktig.

Hvis du bor i en kommune som har eiendomsskatt, er det også viktig å sjekke at formuesverdien på boligen din er riktig. Hvis du er usikker på boligens formuesverdi, eller hvis du synes den er for høy eller lav, så kan du beregne den her på Skatteetatens sider.

 

 

For deg som leier ut

Er du en av dem som leier ut hele boligen din, blir alle utleieinntektene fra boligen skattepliktige hvis utleieinntektene overstiger 20.000 kroner i løpet av året.

Leier du ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen (regnet etter utleieverdi) som leies ut. Merk deg at utleieverdi ikke nødvendigvis har sammenheng med størrelsen målt i areal.

Det er også egne skatteregler for såkalt korttidsutleie av egen bolig. Leier du ut hele din bolig i mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. I praksis innebærer dette at utleieinntekter inntil 10.000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Merk at trettidagersgrensen knytter seg til hvert utleieforhold. Beløpsgrensen på 10.000 kroner gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold.

 

 

Gjør endringer direkte på nett

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg detaljert oversikt over opplysninger om din inntekt og gjeld som er brukt i beregning av skattetrekket. Du kan se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg under «Mine inntekter og arbeidsforhold

På Skatteetaten og på Altinn kan du endre opplysningene gjennom hele året når det skjer endringer i økonomien din. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Husk også at du ikke trenger å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, får arbeidsgiver automatisk beskjed og henter nytt skattekort fra Skatteetaten. Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer