Budsjettet for 2021 klart - boligskatten i boks

Gå til hovedinnhold

Budsjettet for 2021 klart - boligskatten i boks

Regjeringspartiene og FrP ble 1. desember enige om en budsjettavtale. Det ble noen få men viktige endringer i boligskatten for 2021.

Budsjettforhandlingene på Stortinget.
HARDE FORHANDLINGER: Fra starten av budsjettforhandlingene i begynnelsen av november. I år har det vært harde budsjettforhandlinger. (Foto: Peter Mydske/Stortinget (CC-BY-NC-ND 2.0)

Av:

Etter lange forhandlinger på overtid ble regjeringspartiene og FrP enige om en budsjettavtale for 2021. Dermed er det flertall for et budsjett i Stortinget.

Det blir ingen endring i formuesskatten

For boligskatten er det to små, men viktige endringer fra regjeringens forslag. Begge er knyttet til formuesskatten.

Regjeringen hadde foreslått å økte formuesskatten for boliger som er verdt 15 millioner kroner. Dette skulle gjøres ved å øke verdsettelsen i formuesskatten for verdiene over 15 millioner kroner. Dette gjennomføres ikke etter budsjettavtalen.

- Vi er veldig fornøyd med at budsjettet ikke gjør endringer i boligbeskatningen. Boliger er folks hjem, ikke et vanlig skatteobjekt, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne, og fortsetter:

- Hadde man gjort denne endringen nå, frykter vi at det bare hadde vært begynnelsen på et system som gradvis vil skattlegge folks hjem hardere.

Den varslede oppjusteringen av verdiene for fritidsboliger i formuesskatten blir heller ikke gjennomført.

image3czvs.png

FORNØYD: -Vi i Huseierne er fornøyd med at man ikke klatter på boligbeskatningen nå. En åpning for økte verdier i formuesskatten på bolig frykter vi hadde vært starten på en hardere boligskatt for vanlige norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

Skal legge frem en effektiviseringsstrategi for offentlig sektor

I budsjettavtalen står det også at regjeringen skal legge frem en effektiviseringsstrategi for offentlig sektor.

- Dette er et viktig punkt for norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer.

Han forklarer at Huseierne gjennom arbeidet med Bokostnadsindeksen ser at bokostnadene for norske boligeiere øker mer enn vanlig prisstigning. Dette gjelder særlig myndighetsbestemte bokostnader, for eksempel kommunale avgifter.

- Å få en egen strategi for effektivisering her vil føre til at vi bremser den stadige økningen i bokostnader. Det er viktig fordi det kommer noen harde år der vi må betale for et stadig økende vedlikeholdsetterslep på vann og avløp, forteller Morten Andreas Meyer.

 

Les mer: Se mer om boligskatten for 2021 og BSU-reglene i lenkene under!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Les mer

Slik lykkes du med klematis

Les mer