Borte bra, men hjemme(t) best

Gå til hovedinnhold

Borte bra, men hjemme(t) best

Vi blir eldre, og lever lengre. Hvordan kan vi fortsette å bo hjemme lengst mulig, og er vi egentlig klare for at eksempelvis Posten kan låse seg inn i hjemmet vårt?

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Carsten Pihl.

Bilde: Debattdeltagere Marte Klouman, Daglig leder i Netthandelsskolen, Tone Wille, Konsernsjef i Posten Norge, Sigve Brekke, Konsernsjef i Telenor og Morten Andreas Meyer, Generalsekretær i Huseierne.

Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter til nye typer tjenester i hjemmet, men hvilke tjenester vil vi ha levert hjem og hvem vil vi ha dem av? Unge i tidsklemma handler på nett, mens de eldre først og fremst trenger praktisk hjelp.

På postens debatt på Arendalsuka i dag, minner generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer, oss på at folk flest er opptatt av de små tingene i hverdagen.

- Vår egen undersøkelse som vi gjorde i fjor høst i samarbeid med Pensjonistforbundet, viser at folk ønsker å eie egen bolig og bo hjemme så lenge som mulig. Men det er ikke bare tekniske løsninger som er viktig, man må ikke glemme at folk trenger hjelp til de små tingene i hverdagen som mat, strøing av oppkjørsel og skiftning av lyspærer.

Posten har selv nylig gjort en egen undersøkelse som viser at Posten har høy tillit, og at folk er åpne for å slippe dem inn i hjemmet sitt for å levere pakker innenfor døren eller hjelpe til med smått og stort i hverdagen.

- Tillit til leverandører av tjenester til hjemmet er nøkkelen. For å slippe folk inn i hjemmet sitt, må de være trygge på at kvaliteten og ikke minst datasikkerheten er ivaretatt, sier Meyer.

9 av 10 vil bo hjemme

Vår egen undersøkelse viste også at hele 9 av 10 vil bo hjemme i alderdommen.

- Så det å gjøre det mulig for folk å bli boende hjemme lengre, er både i tråd med samfunnets behov for å redusere kostnadene og hva folk selv ønsker seg. Så her må man i tillegg til velferdsteknologi, tidligere tenke på fysisk tilrettelegging i hjemmet med tanke på terskler, trapper og glatte baderomsgulv.

Posten spurte også om hva slags ting folk vil ha hjelp med hvis posten skal låse seg inn i hjemmet deres. Hvilke tjenester kan de tenke seg?

- Svaret er selvsagt brev og pakker, men også levering av mat og hjelp til ting som snømåking, strøing, skiftning av lyspærer og levering av mat, sa Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Avslutningsvis blir det trukket frem at den frie, uavhengige, forbrukerstemmen blir viktig.

- Vi er opptatt av at all den informasjonen som blir tilgjengelig om oss, ikke blir misbrukt. Det å åpne den digitale dørlåsen din og slippe inn noen du ikke kjenner er jo en terskel, så vi i må passe på at de kommersielle leverandørene er sitt ansvar bevisst, sier Meyer.

Her møter du oss på Arendasuka

Lite tilrettelagt for alderdommen i dag

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. Samhandlingsreformen legger også opp til at funksjonshemmede og eldre i størst grad skal bo hjemme og motta tjenester i eget hjem.

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» har mye fokus på velferdsteknologi, og hvordan man ved hjelp av innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, tilrettelegging og helsehjelp kan skape et mer aldersvennlig Norge.

At folk blir boende hjemme lengst mulig, er i tillegg økonomisk lønnsomt for kommunene.

Og vi vet at det blir stadig flere eldre. Antall eldre over 80 år vil tredobles frem til 2060, mens antallet over 90 år sannsynligvis firedobles, ifølge SSB.

Behovet for å gjøre eksisterende boliger mer tilgjengelige i dag er stort. Bare 10 prosent av dagens boliger er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Samtidig bor hele 600.000 personer, eller cirka 12 prosent av befolkningen, i andre etasje eller høyere uten heistilgang. 

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler