Bolig er folks hjem, ikke et skatteobjekt!

Gå til hovedinnhold

Bolig er folks hjem, ikke et skatteobjekt!

HUSEIERNE MENER: Den siste tiden har det vært en større debatt i flere riksdekkende aviser om boligpolitikk og skatt på bolig. Huseierne mener primærboligen er et hjem som skal skjermes for beskatning.

Boligdebatt:  Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne deltar aktivt i debatten om skatt på bolig.  

Av: Kristin Gyldenskog

Boligpolitikk seiler opp til å kunne bli et tema i valgkampen foran neste års Stortingsvalg og Huseierne har en viktig rolle i denne debatten.

Vi vil bevare den norske boligmodellen hvor gunstig boligskatt er et sentralt element.

I det siste har det vært flere avisinnlegg om boligpolitikk og boligskatt i riksdekkende aviser. Huseierne har deltatt i debatten. Vi har pekt på at i Norge er boligeiere vanlige folk:

  • Sammenlignet med mange andre land er andelen boligeiere veldig høy i Norge. De ferskeste tallene fra SSB viser at 82,1 prosent av nordmenn bor i en bolig eid av husstanden.
  • Boligeiere er vanlige folk. Huseierne mener at alle skal kunne oppleve tryggheten og friheten ved eie og ta vare på eget hjem.

 

Reduserer forskjeller 

Gunstig beskatning av bolig har lenge vært et sentralt virkemiddel for å underbygge den norske boligmodellen. Denne boligmodellen er det tverrpolitisk enighet om, og den har redusert formuesforskjellene i Norge.

Dette kommer frem i en artikkel fra SSB (Aaberge og Stubhaug, 2018). Artikkelen peker på at boligformuen er jevnere fordelt på husholdningene enn annen formue og viser at fordelingen av boligformue slik sett bidrar til å redusere formuesforskjeller i Norge.

Den særnorske selveierpolitikken kan derfor sies å ha bidratt til å bremse økningen i formuesforskjeller i landet, kommer det også frem i en ny rapport Samfunnsøkonomisk Analyse har laget for Huseierne.

Huseierne arbeider for at primærboligen skal skjermes for beskatning. Det er folks hjem, og ikke et investeringsobjekt.

 

Ønsker ikke økt boligskatt

Flere debattanter har den siste tiden tatt til orde for å øke boligbeskatningen.

I Dagsavisen 30. august hadde Hannah Gitmark, rådgiver i Tankesmien Agenda, en kronikk om boligpolitikk. Der skriver hun blant annet at «skattesystemet bør likebehandle leietakere og eiere, blant annet gjennom færre skattefritak for dem som eier.»

Du kan lese Gitmarks artikkel her. 

 

Hannah Gitmark.jpg

Debattant: Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda på Huseiernes frokostmøte om skatt på bolig. 

Huseierne tror ikke dette er slik nordmenn oppfatter det, skriver generalsekretær Morten Andreas Meyer i sitt tilsvar:

- De kjøper et hjem de kan bo og leve i og skape trygg ramme rundt eget liv. For folk flest er ikke hjemmet et investeringsobjekt. Vi i Huseierne arbeider for at alle skal kunne kjøpe, eie og ta vare på sine hjem.

 

Boligeiere er vanlige folk

I Klassekampen 28. august hadde Maria Refsland og Alf Jørgen Schnell, medlemmer av aksjonen Reduser husleia! og instagramkollektivet Min drittleilighet en kronikk om boligpolitikk.

En av påstandene fra kronikkforfatterne var at «bolig er de største driverne av økonomisk ulikhet». Som nevnt ovenfor, viser artikkelen fra SSB det motsatte. 

Her kan du lese kronikken fra Refsland og Schnell.

Morten Andreas Meyer skriver i sitt tilsvar:

- Den vanlige boligeier investerer i en trygg ramme for eget og familiens liv. Folk flest eier ikke bolig for å oppnå profitt.

- Derfor kommer vi alltid til å forsvare mulighetene for vanlige folk med vanlig inntekt til å kjøpe, eie og ta vare på eget hjem.

Her er Huseiernes tilsvar. 


Her er svar fra Refsland og Schnell. 

 

 

 

Video

8 av 10 eier sin egen bolig - verdt å kjempe for!

Visste du at åtte av ti nordmenn eier sin egen bolig? Det er mange flere enn i andre land. Og dét er et gode verdt å kjempe for.

Derfor jobber vi for at flest mulig skal kunne kjøpe og ta vare på sitt eget hjem.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer