Advokaten svarer: Må husleia indeksreguleres?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Må husleia indeksreguleres?

Husleieloven setter tydelige rammer for hvordan du som utleier kan justere husleia etter konsumprisindeksen. I år har konsumprisindeksen gjort et hopp på grunn av de høye strømprisene.

EKSPERT: Advokat i Huseierne Annita Magnussen forteller at mange utleiere lurer på hva som vil være en rettferdig måte å justere husleia på i tider med skyhøye strømutgifter. 

Når du leier ut bolig har du ikke lov til å justere opp husleia etter eget forgodtbefinnende i leieperioden. Leier skal være trygg på at boutgiftene er forutsigbare og ikke gjør store hopp i leieperioden.

Justere leia etter KPI

Du har likevel lov til å justere husleia noe når det har gått ett år fra leieavtalen ble inngått eller fra sist leia ble regulert.

- Husleieloven sier at det er hovedindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB) som skal legges til grunn når utleier skal justere leia, forklarer Annita Magnussen.

Konsumprisindeksen (KPI) regnes ut månedlig av SSB, og er et tall som viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den såkalte hovedindeksen inkluderer en rekke varer og tjenester, og det er denne du kan justere husleia etter.

Fra november 2020 til januar 2022, altså på litt over ett år, har hovedindeksen økt med hele 4,8 prosent. Dersom du ikke har justert opp husleia siden november 2020, kan du altså øke den med 4,8 prosent nå. En husleie på 12 000 kroner vil kunne økes med over 500 kroner, til 12 576 kroner.

SSB har en kalkulator hvor du enkelt kan finne ut hvor mye du kan oppjustere husleia med.

Økning skyldes strømprisene

- Det som er litt spesielt akkurat nå, er at en stor del av økningen i hovedindeksen skyldes høye strømpriser. Vi har fått spørsmål fra utleiere som leier ut uten strøm inkludert, altså der leier har eget målepunkt og betaler for eget strømforbruk. De lurer på om det er riktig å legge denne høye KPI-en til grunn når husleia skal justeres, sier Annita Magnussen.

Utleierne påpeker at leietager da i tillegg til å måtte betale en høy strømregning vil kunne få et unormalt høyt hopp i leia mer eller mindre samtidig, noe som ikke er særlig gunstig. Finnes det en måte å gjøre dette på hvor leien justeres noe, slik at den fortsatt henger med i forhold til den generelle prisutviklingen, men hvor man unngår et så stort hopp? Ja, sier advokaten.

Konsumprisen uten strømpriser

- SSB utarbeider også en konsumprisindeks der energiprisene er tatt ut. Ser man utviklingen fra november 2020 til januar i år, ligger utviklingen der på 1,5 prosent. Dersom du som utleier mener det vil være riktigere å bruke denne – eller ikke justere i det hele tatt – står du fritt til det, sier Magnussen.

Denne indeksen kalles KPI-JAE. I vårt eksempel vil husleien på 12 000 kroner kunne oppjusteres til 12 180 kroner dersom denne legges til grunn (november 2020 -januar 2022.) En slik oppjustering vil være i takt med den generelle prisøkningen i markedet, men altså uten strømprisene som for til himmels i vinter. For mange utleiere vil dette kjennes som en riktigere indeks å legge til grunn. 

- Men som sagt – dette er valgfritt og leier kan ikke kreve at det er denne indeksen som skal legges til grunn ved husleiejustering, påpeker advokaten. 

Vær oppmerksom på at for å finne KPI-JAE over en bestemt tidsperiode må du inn i SSB sine tabeller, og selv finne utviklingen over det tidspunktet du ønsker, for så å overføre dette til husleia. Det er altså ingen fiks ferdig husleiekalkulator tilknyttet KPI-JAE. 

Når strømmen er inkludert

Utleiere som leier ut bolig der strømmen er inkludert i leia er imidlertid i en nokså annen situasjon. Mange av disse har lurt på om de kan justere opp leia for å dekke inn de økte utgiftene til strøm. Svaret på dette er nokså enkelt nei.

- Du som leier ut hus eller hytte hvor strømmen er inkludert, kan ikke justere opp leia for å dekke opp for strømprisene, selv når strømmen koster deg mer enn ellers, sier Annita Magnussen.

Hun råder de som leier ut med strøm inkludet i leia å bruke SSBs hovedindeks ved justering av leia. Hun minner også om at de som leier ut med strøm inkludert og skatter av leieinntektene kan trekke fra utgiftene til strøm.  

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer