Regulering av husleien

Gå til hovedinnhold

Regulering av husleien

Utleier ønsker ofte å øke husleien i løpet av leieperioden av ulike årsaker. Det er imidlertid viktig å være klar over at husleieloven har strenge regler for når og hvordan leien kan reguleres.

Innledning

Mange av våre medlemmer er usikre på reglene rundt regulering av husleie. Det er innledningsvis viktig å klargjøre at husleieloven har strenge regler for når og hvordan leien kan reguleres i et løpende husleieforhold.

 Utleier står f.eks. ikke fritt til å øke husleien med 1000 kroner fordi felleskostnadene i sameiet har økt eller fordi utleier plutselig må betale eiendomsskatt.

 I boligleieforhold er det kun adgang til å regulere husleien etter konsumprisindeksen hvert år, og til å regulere leien til gjengs leie hver tredje år.

Årlig indeksregulering

Hvert år kan leien endres i samsvar med endringen i konsumprisindeksen. Forutsetningen er at det har gått ett år fra leieavtalen ble inngått, eller det har gått ett år siden forrige gang leien ble regulert.

Indeksregulering skal varsles minst én måned før leieendringen iverksettes. Varsel kan tas inn i leiekontrakten.

 Det er enkelt å selv regne ut hvordan man kan endre leien med bakgrunn i endringen i konsumprisindeksen. På Statistisk Sentralbyrå sine nettsider finner man en kalkulator som raskt regner ut hvor mye man endre husleien med.

 Kalkulatoren finner du her

Se vårt forslag til varsel for indeksregulering av leie her

Endring til gjengs leie

Når leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring av leien enn indeksregulering, kan hver av partene fremsette krav om at leien endres til gjengs leie. 

Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår. Man skal altså finne frem til et leiesnitt ut fra både nye leieavtaler og eldre leieavtaler i området. Sammenligningsgrunnlag er husrom med tilsvarende alder, størrelse, standard og beliggenhet, samt lignende avtalevilkår.

Gjengs leie kan tidligst iverksettes 6 måneder etter at det skriftlig ble fremsatt krav om tilpassing til gjengs leie. Tilpassing til gjengs leie kan heller ikke iverksettes før ett år etter at tidligere leieendring ble iverksatt.

Last ned vårt forslag til varsel til leietaker før endring til gjengs leie

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.