Advokaten svarer: Kan jeg sette opp husleia på grunn av høy strømpris?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Kan jeg sette opp husleia på grunn av høy strømpris?

Mange som leier ut bolig der strøm er inkludert i husleia, lurer nå på om de kan justere opp husleia for å kompensere for høyere strømpriser.

DYR STRØM: - Det er veldig mange som har spørsmål om strømprisen og justering justering av husleie for tiden, nå når strømmen er så dyr, forteller advokat Annita Magnussen i Huseierne. 

- Svaret er enkelt og greit: Nei. Du som leier ut hus eller hytte hvor strømmen er inkludert, kan ikke justere opp leia nå for å dekke opp for strømprisene, selv om strømmen koster deg mer enn ellers.

Det sier advokat Annita Magnussen i Huseierne. Hun presiserer at dette ikke gjelder hvis man har avtalt at strøm skal betales særskilt og i tillegg til den fastsatte leie.

- Vi får en rekke spørsmål om dette. Utleiere som leier ut med strøm inkludert i leia ser at en langt større andel av husleia enn antatt går med til å dekke strømregningen, og undres om ikke de er i sin rett til å oppjustere leia i takt med strømprisene. Men det har de rett og slett ikke lov til, sier advokaten.

Husleielovens regler

Det er husleielovens kapittel 4 om leieprisvern som setter rammene for hva slags justering av husleia som er tillatt. Det skal være trygt å leie bolig – den som leier skal kunne ha forutsigbarhet og vite at leia ikke plutselig skyter i været. Husleieloven sier at en endring av husleia tidligst kan settes i verk ett år etter siste leiefastsetting. Og da skal den justeres etter konsumprisindeksen – altså ikke etter utleiers utgifter. Leieboeren må få varsel minst en måned i forveien.

For å finne ny husleie etter konsumprisindeksen kan man bruke Statistisk sentralbyrås husleiekalkulator.

- Dersom det er over et år siden du foretok forrige regulering etter konsumprisindeksen, kan du jo benytte anledningen og gjøre dette nå, sier Magnussen.

 

 

Når leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring av leien enn indeksregulering, kan hver av partene fremsette krav om at leien endres til gjengs leie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår.

 

 

Husleiekontrakten

Om strøm og brensel skal være inkludert i husleien, eller betales utenom, skal spesifiseres i husleiekontrakten. Når det først er inngått en avtale, kan man ikke uten videre endre den. Da må man vente til kontrakten går ut og eventuelt inngå ny avtale med de nye vilkårene.

- Der hvor det er mulighet for det, anbefaler vi at man leier ut uten strøm og brensel inkludert, og at leieboeren tegner et eget strømabonnement. Det gir mer forutsigbarhet for deg som leier ut, sier Magnussen.

Bruker du Huseiernes husleiekontrakt kan du enkelt fylle ut der at strømmen kommer i tillegg.

Men det er jo en del tilfeller hvor det er vanskelig. For eksempel om man leier ut sokkeletasjen og bare har en strømmåler i huset, sier Magnussen.

- Husleieloven åpner for at man kan avtale at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel kan fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen. Det må i så fall fremgå i husleieavtalen. Du kan ikke kreve en omgjøring nå fordi prisene er høye, sier Magnussen.

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

Kan anmode om sparing

Mens den som betaler strømregningen gjerne er opptatt av å kutte forbruket når prisene er høye, kan det være vanskelig for den som får det dekket å engasjere seg så veldig. Det er imidlertid ingenting i veien for at du som betaler for strømmen kan anmode leieboer om å ha et edruelig forhold til eget strømforbruk i disse tider.

- Du kan selvsagt spørre leieboer om han eller hun kan ha et litt bevisst forhold til strømbruken når prisene er så høye. Men det er vanskelig å gjøre noe særlig mer enn det. Dersom leieboeren alltid starter dagen med en lang, varm dusj, kan du ikke kreve at han eller hun legger om en slik vane. En god dusj om morgenen er tross alt godt innenfor normal adferd, og noe man må få lov til å gjøre i eget hjem, sier Magnussen.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om utleie og leiekontrakten

Huseiernes kursansvarlige Geir Engebraaten loser deg gjennom husleiekontrakten, og det du må huske på når den skal fylles ut. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer