Husleie: Når og hvordan øker jeg husleien?

Gå til hovedinnhold

Husleie: Når og hvordan øker jeg husleien?

Er du usikker på hvordan husleien fastsettes og senere reguleres? Vet du forskjell på markedsleie og gjengs leie? Eller lurer du på hvilke utgifter du kan ta betalt for? Huseierne gir deg svarene.

·ca. 4 minutter lesetid

Glad dame sitter i en stol i en stue med armene strokket over hodet

Foto: Adobe stock

Som medlem kan du benytte deg av kontrakter og skjemaer for deg som leier ut

Fastsetting av husleie baserer seg på markedsprisen for din type utleiebolig. Husleieloven bestemmer at det ikke kan avtales en husleie som er «urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår».

Men hvordan finner du ut hva det er rimelig å kreve for din utleiebolig?

Hvordan finner jeg riktig utleiepris?

Kanskje har du allerede funnet ut hvor mye tilsvarende utleieboliger til din egen utleiebolig koster i ditt område?

Men dersom du er usikker på hvor mye du kan kreve i husleie, kan du ta en titt på Statistisk sentralbyrås (SSB) leiemarkedsundersøkelse som ble oppdatert den 22. desember 2022.

Denne undersøkelsen fra SSB oppdateres hvert år i desember.

Les mer om hva man kan ta i husleie

Når kan jeg øke husleien?

Ved to tilfeller kan du øke husleien; med årlig justering etter konsumprisindeksen og justring til gjengs leie.

Årlig justering etter konsumprisindeksen

Dersom du allerede har hatt leietaker i ett år, kan du justere husleien. Husleieloven bestemmer da at husleien kan justeres etter konsumprisindeksen (KPI). Da må leietaker få en måneds forvarsel.

Fra juni 2022 til juni 2023 er denne endringen i KPI eksempelvis på 6,4 prosent. Ved å gå inn på Statistisk sentralbyrås husleiekalkulator, og taste inn dagens utleiepris, måned og år for siste justering vil du få en oppdatert utleiepris.

Husk at du ikke kan endre husleien på grunn av endringer i eiendomsskatt eller kommunale avgifter.

Som medlem har du tilgang til Huseiernes mal for indeksregulering av husleie

Justering til gjengs leie hvert tredje år

Når leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten at husleien er blitt endret annet enn ved justering i henhold til konsumprisindeksen, kan du kreve at husleien blir satt til gjengs leie.

Gjengs leie krever at du varsler leietaker seks måneder før du justerer husleien.

Det kreves også at det er minimum ett år siden forrige justering for konsumprisindeks, før justering til gjengs leie kan foretas.

Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie - og må ikke forveksles med markedsleie. Markedsleien er den man fastsetter ved starten på utleieforholdet.

Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår.

Sammenligningsgrunnlaget er derfor gjennomsnittet i pris for utleieboliger med tilsvarende alder, standard, beliggenhet og lignende avtalevilkår.

Som medlem i Huseierne kan du gratis laste ned vårt standardforslag om justering til gjengs leie her.

I praksis betyr det at du kan endre husleien hvert tredje år.

Oslo kommune har en egen oversikt over gjengs leie for alle bydeler. Den finner du her.

Kontakt eventuelt din egen kommune for å høre om det finnes en lignende oversikt der du bor.

Som medlem har du tilgang til Huseiernes mal for regulering til gjengs leie

Hvilke utgifter kan jeg ta betalt for?

I tillegg til husleien kan du ta betalt for enkelte andre tjenester dersom disse tjenestene betales etter leietakers forbruk. Dette vil være

- strøm
- brensel
- vann og avløp

Dersom dette ikke er avtalt på forhånd skal dette alltid være inkludert i husleien.
Utgifter til strøm omfatter både nettleien og det faktiske forbruket. Utgifter til brensel er for eksempel utgifter til biofyringsolje.

Dersom du ønsker å fakturere dette til leietaker, må det avtales og presiseres i leiekontrakten. Leier du ut til flere, for eksempel studenter, må disse samme utgiftene fordeles forholdsmessig.

Det er viktig at du har en god og grundig leiekontrakt. Huseiernes leiekontrakt er laget av våre advokater og eksperter, og er gratis for våre medlemmer. Du får den i tillegg oversatt til flere språk.

Dette kan du ikke ta betalt for i husleie eller som tillegg

Disse utgiftene vil du måtte betale selv, og kan ikke kan ikke inngå i husleien eller som tilleggsbetaling:

- nøkler
- vaktmester
- trappevask
- fellesutgifter
- kommunale avgifter
- depositumskonto

Som utleier må du ha en depositumskonto. Depositum er din sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie under utleieperioden.
Dersom du ikke er medlem i Huseierne vil du måtte betale for opprettelsen av denne kontoen selv.

Ofte stilte spørsmål om husleie

Bli en trygg utleier for kun 619 kroner i året

Som medlem i Huseierne får du blant annet gratis utleiekontrakt, gratis depositumskonto i Storebrand, juridisk rådgivning om alt du lurer på rundt utleie og gratis kurs.

Nysgjerrig på hva mer du får i medlemskapet?

Fra juridisk veiledning til rabatter og politisk arbeid, vårt medlemskap gir deg mer enn du kan forestille deg.