Advokaten svarer: Hvor lenge kan du leie ut i borettslag?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Hvor lenge kan du leie ut i borettslag?

Borettslag og seksjonssameier ligner hverandre på mange måter, men når det kommer til den enkeltes rett til å leie ut, er forskjellen stor. Huseiernes advokat Annita Magnussen guider oss her gjennom reglene for utleie av borettslagsleilighet.

Huseierne får en del spørsmål omkring utleie av borettslagsleilighet, forteller advokat Annita Magnussen. Mange har fått med seg at det er mulig å leie ut, men begrensninger, og lurer på hvordan rammene i lovverket er. 

Tekst: Rikke Åserud

Borettslag er organisert etter prinsippet om at den som eier leiligheten skal bruke den selv. Dermed er det ikke fritt frem å leie den ut som man vil til andre.

- Mange har fått med seg at det er begrensninger på å leie ut i borettslag, men akkurat hvordan reglene er på området får vi en del spørsmål om, sier Magnussen.

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

Langtidsutleie

Dersom du selv har bodd i borettslagsleiligheten i minst ett av de to siste årene, kan du leie ut leiligheten i inntil tre år.

- Du må søke styret og få samtykke derfra. Men styret kan bare si nei dersom brukerens forhold gir grunn til det. Det kan for eksempel være at de kjenner den du har tenkt å leie ut til, og vet at denne personen vil kunne skape mye bråk og trøbbel. Styret kan ikke si nei bare fordi de generelt sett ikke ønsker utleie, forklarer Magnussen.

I de aller, aller fleste tilfeller vil det altså være en formalitet å søke styret om å leie ut boligen innenfor treårsregelen.

Særlig grunn til fravær

Når de tre årene er gått, må du som grunnregel avslutte utleien. Men hvis det er gode grunner til at du fortsatt ikke kan flytte tilbake til leiligheten din – som for eksempel at du må i militæret, eller at jobben din krever at du bor et annet sted – skal det være mulig å leie den ut lenger. Dette krever godkjenning fra styret, men styret kan ikke nekte å godkjenne utleien, med mindre leierens forhold gir saklig grunn til det.

- Poenget er at du som eier leiligheten må ha planer om å vende tilbake til leiligheten så snart studiene, militæret, eller det som holder deg borte fra den, tillater det, sier Magnussen.

Dersom fraværet ditt blir varig, må du avslutte leieforholdet.

AirBnB-utleie

Hvis du vil leie ut borettslagsleiligheten i korte tidsrom, for eksempel gjennom AirBnB eller lignende, trenger du ikke godkjenning fra styret. Du kan leie ut i opptil 30 døgn i løpet av et kalenderår.

- Du må selv bo i boligen, men trenger ikke å være der under utleien, forklarer Magnussen.

Hvis du låner ut boligen gratis mens du selv ikke er der, vil dette også regnes inn i de 30 døgnene.

- Går utleien utover de 30 dagene, vil den gå inn under 3-årsregelen, og du må få samtykke fra styret som forklart over, sier advokaten.

Hvis du driver med sofasurfing og tilbyr sofaen din eller et rom til reisende mens du selv bor og oppholder deg i leiligheten, står du fritt til å gjøre dette så mye du vil, og uten godkjenning fra styret.

Reglene om utleie av borettslagsleilighet finnes i burettslagslova, § 5-3 til 5-10.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer