Stipend til masteroppgaver

Gå til hovedinnhold

Stipend til masteroppgaver

Vi deler ut stipender til studenter som vil skrive masteroppgave med tema knyttet til Huseiernes Landsforbunds vedtatte satsingsområder.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Det har i Norge vært bred enighet om at flest mulig skal eie sin egen bolig, boligen er vårt hjem og et grunnleggende velferdsgode. Huseiernes Landsforbund er opptatt av å verne om den norske boligmodellen, og er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å ivareta medlemmenes boliginteresser.

Stipendene er aktuelle for studenter tilknyttet høyskole eller universitet som ønsker å skrive masteroppgave med tema knyttet til bolig. Oppgaver som berører disse temaene/stikkordene vil være av stor interesse:

  • Bomiljø. Hvordan legge til rette for at flest mulig eldre kan bli boende lenger i egen bolig?
  • Boligpolitikk. Blir det stadig dyrere å bo, og er inngangsbilletten blitt for kostbar?
  • Bolighandel. Hva kan gjøres for å sikre en tryggere bolighandel for selger og kjøper?
  • Eiendomsskatt. Har kommunene gjort seg avhengige av eiendomsskatt, og hvordan brukes pengene?
  • Miljø. Hvordan sørge for at mer av Enovas midler brukes til å støtte enøktiltak i private husholdninger?

Oppgaver med relevant tema i henhold til Huseiernes Landsforbunds arbeidsprogram vil med andre ord bli prioritert. Andre innspill til utredninger og temaer vil også vurderes.

Tildeling av stipend på opptil 30 000 kroner vil vurderes på grunnlag av masteroppgavens omfang og relevans for HLs arbeidsfelt. Søknaden må inneholde tema, problemstilling, hvordan du vil gå frem, teori og metode, samt fremdriftsplan. 

Søknaden sendes til: linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer