Ny boligstrategi fra regjeringen

Gå til hovedinnhold

Ny boligstrategi fra regjeringen

Den nye boligstrategien som ble lagt frem i dag består av fire sentrale biter. Tryggere bolighandel, bærekraftig gjeld, bedre bomiljø og effektive byggeprosesser.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Regjeringen har ikke lagt frem en ny boligstrategi siden 2015, og siden den gang har Huseierne og andre aktører jobbet målrettet for at viktige temaer skal bli belyst og tatt tak i.

Siste året har vi samarbeidet med Forbrukerrådet, Nef, Nito Takst og Norges Takseringsforbund for å sikre forbrukerne en tryggere bolighandel.

I dag ble det klart at det ikke lenger skal være lov å ta forbehold om at boligen selges «som den er», i tillegg til en del andre viktige punkter som sikrer amatørene i bolighandelen.

Det er kun ett av flere konkrete forslag til endring av avhendingsloven for brukte boliger som vil bli lagt frem i en proposisjon i høst.

- Regjeringens forslag vil gi en tryggere og bedre opplyst bolighandel. Det er bra for oss som er amatører i bolighandelen, altså både boligselgerne og boligkjøperne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Trygg bolighandel

Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer. Hvert år oppstår det utallige krangler om feil og mangler, som er belastende for både personene involvert og rettssystemet.

Derfor ble det utarbeidet og levert inn et felles høringssvar i januar der det ble oppfordret til utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport for frivillig bruk, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn, for å sikre forbrukerinteressene i bolighandelen.

Å kjøpe bolig er en stor investering for de fleste. Samtidig kan begrenset eller ulik informasjon i en bolighandel få store konsekvenser både for kjøper og selger. Regjeringen ønsker derfor å fremme tiltak som øker informasjonsgrunnlaget ved en bolighandel, blant annet gjennom endringer i avhendingslova. 

- For at kjøperen skal få mest mulig informasjon om boligen forut for salget, vil regjeringen foreslå at selgeren ikke lenger skal kunne ta «som den er»-forbehold eller lignende alminnelige forbehold ved salg til en forbrukerkjøper. Det kan bidra til at selgere i større grad vil ønske å avdekke svakheter ved boligen, for eksempel gjennom en tilstandsrapport, sier justisminister Tor Mikkel Wara, i en pressemelding.

Ved å forby bruken av forbeholdet «selges som den er», håper regjeringen å unngå at feil og mangler holdes tilbake, og at det vil tvinge frem fullstendig og presis informasjon.

- Regjeringens forslag innebærer at vi kan bruke pengene våre på god og lett tilgjengelig informasjon om tilstanden på boligen istedenfor å bruke penger på dyre kranglefantforsikringer, sier Meyer.

Kvalitetskrav til tilstandsrapport

Det varsles nye, økte kvalitetskrav til tilstandsrapporten, og det skal settes en standard som sikrer at all viktig informasjon kommer frem. Kvalitetskravene skal sikre en mer ensartet holdning fra takstmennene.

- Det er gledelig for Huseierne å se at arbeidet vi har lagt ned for å sikre en tryggere bolighandel har gitt resultater. Vi har lenge vært opptatt av å styrke forbrukernes interesser og å gi meglerne og takstmennene et større ansvar. Endelig går politikerne fra ord til handling, sier Meyer.

Selger får altså plikt til å presisere hvilke feil og mangler som finnes ved boligen.

Samtidig innføres det en såkalt «bagatellgrense», som kort fortalt innebærer at kjøper alltid må regne med en del småfeil. Hvor grensen går vil være avhengig av alt fra synlig tilstand, boligens alder osv.

Et annet viktig punkt i strategien er kjøpers ansvar for å sette seg inn i, lese og forstå prospekt og kontrakt.

Flere prioriterte områder fremover

I tillegg sier regjeringen i sin nye boligstrategi at de vil forenkle plan- og bygningslovgivningen, slik at ikke offentlige regler unødvendig bremser utbyggingstakten på boliger. 

Her er de også opptatt av å sikre gode bomiljøer.

Boligpriser og -gjeld henger tett sammen, og høy gjeld i husholdningene er en sårbarhet for norsk økonomi. Regjeringen har derfor nylig valgt å videreføre boliglånsforskriften for å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld.

I tillegg arbeider regjeringen for å styrke informasjonsgrunnlaget om gjelden, og åpner derfor for en ordning med gjeldsinformasjon mellom bankene slik at kredittvurderingene kan bli bedre.

Huseierne har også jobbet mye med både etablering av gjeldsregister og begrensninger på utleie gjennom plattformer som Airbnb for å sikre trygge og gode bomiljøer landet rundt.

Vi er glade for at våre synspunkter blir lyttet til.

Viktigheten av å eie sitt eget hjem

Boligen har stor verdi for mange nordmenn. De fleste eier boligen de bor i, og den utgjør en stor del av formuen for folk flest. Regjeringen sier nå at de vil fortsette å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig.

- Eierskap til eget hjem skaper trygghet og uavhengighet for folk og familier. Den norske boligmodellen er unik og er et resultat av villet politikk. Det er tverrpolitisk enighet om at arbeid og eierskap til eget hjem er det viktigste for å unngå fattigdom og store forskjeller, sier Meyer. 

Boligmarkedet er også viktig for den økonomiske utviklingen i Norge. En tredel av investeringene i fastlandsøkonomien er i boliger, og mange jobber i næringer som er tilknyttet boligmarkedet.

Huseierne er derfor opptatt av å verne om den norske boligmodellen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler