Heistilskudd lønner seg

Gå til hovedinnhold

Heistilskudd lønner seg

Regjeringen kutter på nytt i tilskuddet som i stor grad bidrar til at flere eldre kan bli boende hjemme.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er lønnsomt for kommunene, i tillegg til at det er i tråd med hva de fleste eldre selv ønsker.

Et veldig viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende i sin boligblokk, er heis.

Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre blokker kan gjennomføres.

Tilskuddet er nå redusert til 50 millioner kroner, noe som innebærer en halvering på to år.

2 av 3 blokker uten heis

Av landets 600 000 boliger i blokk, er 380 000 av dem uten heis. Beboerne i hele 2 av 3 blokkboliger har altså ikke tilgang til heis.

Det er de eldste blokkene som ikke har heis, og det er nettopp her mange eldre med lav inntekt bor.

Det er få andre boliger å flytte til for eldre som bor i lavblokker uten heis. Dette er de rimeligste boligene, og det er økonomisk umulig for de fleste å kjøpe en ny og langt dyrere bolig med heis.

Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være det eneste alternativet.

Og vi vet at det blir stadig flere eldre. Antall eldre over 80 år vil tredobles frem til 2060, mens antallet over 90 år sannsynligvis firedobles, ifølge SSB.

Lønnsomt for kommunene

Tilskudd til heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det viser blant annet en forskningsrapport fra Oxford Research i 2016.

Kommunene vil kunne spare betydelige beløp på sine omsorgsbudsjetter hvis flere boliger får tilgang til heis.

Alternativet som er flere plasser på omsorgsbolig eller sykehjem, vil være mye mer kostbart enn tilskudd til heis.

Vi ber derfor Stortinget reversere kuttet som er foreslått i heistilskuddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Bak oppropet står Huseiernes Landsforbund, NBBL, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer