De eldste lever ut hyttedrømmen

Gå til hovedinnhold

De eldste lever ut hyttedrømmen

Over 60 år, mann og gift? Da er sjansen stor for at du eier hytte.

For mange nordmenn er hyttedrømmen en virkelighet. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Selv om kvinnene lever lengst, så er det altså flest menn på hyttemarkedet.

1956-årgangen er de som eier mest, og de over 60 år eier til sammen over halvparten av hyttene her til lands.

Vil du unngå gubbeveldet så burde du kjøpe deg hytte på Rælingen, Svalbard eller Time.

Gyllen årgang

I alt finnes det 426 932 hytter i Norge.

Av hytter i personlig eie er 57 prosent eiet av personer som er 60 år eller eldre. Denne aldersgruppen eier over 220 000 hytter til sammen, melder SSB.

Regnet i antall eierandeler har de over 60 år nesten 300 000 eierandeler i hytter.

1956-årgangen har flest «aksjer» i hyttemarkedet. Hele 14 585 personer i denne årgangen har en eller flere eierandeler i en hytte.

Hvis du verken har hørt om bilen Troll, flystyrten i Hummelfjell eller visste at vi faktisk har vært bedre enn söta bror i fotball, kan du menge deg med litt yngre mennesker i skisporet i Rælingen, Time og Svalbard.

Dette er nemlig de eneste stedene hvor den yngste aldersgruppen, altså de under 45 år, står for over én tredjedel av hytteeierandelene med henholdsvis 36, 36 og 35 prosent.

Godt gift i Rogaland

I tillegg er det særlig menn som er hytteeiere. Kvinner lever lengst, men ser vi på kjønnsfordelingen er altså nesten 6 av 10 hytteeiere menn.

Er du gift er også sannsynligheten for at du eier hytte større.

Gifte personer står for hele 66 prosent av hytteeierandelene, men mange sitter også igjen med hytter etter skilsmisse. 10 prosent av skilte bosatte i Norge har hytteandeler. Enker og enkemenn står for 7 prosent av hytteandelene.

Flest gifte hytteeiere finner vi i Rogaland, med hele 77 prosent av hytteeierne. Finnmark ligger derimot på topp med størst andel ugifte hytteeiere, 24 prosent.

Over 90 prosent av hyttene her til lands eies av levende personer bosatt i Norge. At mange hytter står med døde eiere skyldes flere forhold. Det kan være hytter uten arvinger, at arvinger ikke har tinglyst eierskifte eller at det tar tid å gjøre opp dødsbo.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer