Innhold bunn

Gå til hovedinnhold

Innhold bunn

Klar for å være ute?

Innhold bunn 2

Hvordan man skal forholde seg til naboer og myndigheter når man ønsker å sette opp et gjerde. Huseiernes jurister svarer!

Innhold bunn 1

Det er en hel rekke med tiltak man kan oppføre på egen tomt uten å søke kommunen om tillatelse. Her gjennomgår vi de vanligste, og hva du likevel må passe på.

Innhold bunn 3

Fra 1. mai blir det enklere og billigere å bygge terrasse på eiendommen siden mer unntas fra kravet om søknadsplikt.