Bygge uten å søke?

Gå til hovedinnhold

Bygge uten å søke?

Forenklingen av byggereglene har skapt mye forvirring rundt når garasjen og tilbygget utløser søknadsplikt. Her får du svarene.

REGLER: Uansett hva du skal bygge så må du holde deg til gjeldende regler, søknadsplikt eller ikke.

Du har helt sikkert fått med deg at byggesaksreglene forenkles fra 1.juli 2015.

Da kan du sette i gang en rekke små byggeprosjekter uten å søke først.

Men det finnes likevel fremdeles klare regler og begrensninger som må følges, og det har vært mange spørsmål og uklarheter etter at regelendringen ble kjent.

Derfor er det nå lansert en veiviser som skal hjelpe deg med å sjekke om nettopp ditt byggeprosjekt er fratatt fra søknadsplikten eller ikke.

Frihet under ansvar

Fra 1. juli 2015 kan du altså bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på inntil 15 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen.

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje og tilbygg på tomten din.

Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Men husk at garasjen og tilbygget likevel må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at det ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner over området, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Du får også fritak for en del mindre prosjekter på eiendommen din som gjerde,levegger, vei, biloppstillingsplass, antenner og lignende. Reglene finner du her.

God hjelp

Forenklingen av reglene gir deg med andre ord mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må nemlig selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Dette har skapt forvirring, siden mange har trodd at det bare er å kjøre på med byggingen i både strandsonen og vegg i vegg med naboen.

Men det er altså fremdeles gjeldende lover og regler som gjelder, og det er viktig å orientere seg først. 

Nettopp fordi de nye reglene har skapt en del forvirring, har Direktoratet for byggkvalitet laget en veiviser til hjelp for deg som skal sette i gang med nye byggeprosjekter.

Her får du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Tjenesten er helt gratis.

Og til slutt, søknadsplikt eller ikke, husk å varsle naboen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer