Bygge uten å søke?

Gå til hovedinnhold

Bygge uten å søke?

Forenklingen av byggereglene har skapt mye forvirring rundt når garasjen og tilbygget utløser søknadsplikt. Her får du svarene.

Du har helt sikkert fått med deg at byggesaksreglene forenkles fra 1.juli 2015.

Da kan du sette i gang en rekke små byggeprosjekter uten å søke først.

Men det finnes likevel fremdeles klare regler og begrensninger som må følges, og det har vært mange spørsmål og uklarheter etter at regelendringen ble kjent.

Derfor er det nå lansert en veiviser som skal hjelpe deg med å sjekke om nettopp ditt byggeprosjekt er fratatt fra søknadsplikten eller ikke.

Frihet under ansvar

Fra 1. juli 2015 kan du altså bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på inntil 15 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen.

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje og tilbygg på tomten din.

Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Men husk at garasjen og tilbygget likevel må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at det ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner over området, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Du får også fritak for en del mindre prosjekter på eiendommen din som gjerde,levegger, vei, biloppstillingsplass, antenner og lignende. Reglene finner du her.

God hjelp

Forenklingen av reglene gir deg med andre ord mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må nemlig selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Dette har skapt forvirring, siden mange har trodd at det bare er å kjøre på med byggingen i både strandsonen og vegg i vegg med naboen.

Men det er altså fremdeles gjeldende lover og regler som gjelder, og det er viktig å orientere seg først. 

Nettopp fordi de nye reglene har skapt en del forvirring, har Direktoratet for byggkvalitet laget en veiviser til hjelp for deg som skal sette i gang med nye byggeprosjekter.

Her får du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Tjenesten er helt gratis.

Og til slutt, søknadsplikt eller ikke, husk å varsle naboen.

Dette kan du bygge uten å søke:

Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter.

Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din.

Garasjen kan ikke ha kjeller.

Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft.

Maksimal mønehøyde er 4,0 meter.

Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter.

Du kan med de nye reglene også få tak over inngangspartiet ditt, sykkelen kan få bod, og søpla eget skur. Eller kanskje du ønsker deg terrasse? Eller vedskjul? Dette er alle eksempler på hva du kan sette opp uten å søke kommunen.

Tilbygget kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være 4 meter fra tilbygget til nabogrensen.

Du kan heller ikke bruke tilbygget til å sove i eller bo i. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom.

Før du bygger:

Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.

Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør.

Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomten din. Dette kalles utnyttingsgrad eller grad av utnytting.

Finn ut om du trenger tillatelser fra andre myndigheter før du starter byggingen. Sjekk vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.