Bygg uten å søke

Gå til hovedinnhold

Bygg uten å søke

Fra 1.juli kan du bygge garasje, sette opp uthus og tilbygg uten å søke først.

SØKNADSFRITT: Nå blir det enklere å sette i gang små byggeprosjekter siden du slipper å søke kommunen først, men du må likevel følge reglene. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Enklere byggesaksregler iverksettes nå 1. juli 2015.

- Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister.

Regjeringen sier selv at de vil skape en enklere hverdag for folk flest. Det mener at det nå blir billigere å bygge, mindre omkamper, mindre byråkrati, raskere saksbehandling og bedre forutsigbarhet i byggesaker.

Flere forenklinger er allerede gjennomført, og flere kommer.

Klar, ferdig, bygg

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger regelverket:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.

  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.

  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

- Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang, sier Sanner.

Statsråden minner om at det er viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor før man setter i gang, enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett.

- Og det er alltid lurt å snakke med naboen på forhånd, sier Sanner.

Kortere tidsfrister

Regjeringen strammer også inn på tidsfrister i byggesakene og mulighet for omkamper.

  • For byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling, men som folk selv kan bygge, skal kommunen behandle søknaden innen 3 uker selv om en nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, dersom kommunen ikke overholder fristen.

  • Dersom kommunen bruker mer enn 3 uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang.

- Dette er fordi vi ønsker at innbyggere og næringsliv skal kunne gå raskt i gang med byggingen, og at det skal bli mindre rom for omkamper der sakene allerede er avgjort, sier Sanner.

Den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt utgjør til sammen en femtedel av alle byggesaker i norske kommuner.

- Dette er også en forenkling for kommunene, der ansatte kan bruke tiden på større prosjekter enn å vurdere om folk skal få bygge en terrasse eller en garasje. Kommunen kan også bidra mer med veiledning og råd, sier Sanner.

Du kan lese mer om endringene her.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer
Politi, teppe, svindler

Pass opp for teppesvindlere

Les mer