Nå kan du skifte låsen

Gå til hovedinnhold

Nå kan du skifte låsen

Det er nå ikke straffbart for utleier å stenge leieren ute ved å skifte lås, men det betyr ikke at det er fritt frem.

FREMDELES REGLER: Selv om loven er endret, må du respektere leieavtalen som er inngått. Selvtekt anbefales ikke.

 

Mange sliter med leieforholdet sitt. Manglende husleie, hærverk, husbråk og leiere som nekter å flytte ved utløpt kontrakt er noen av gjengangerne.

Hittil har ikke utleier selv kunnet kaste ut leieren, for eksempel ved å skifte låsen for å stenge dem ute når de ikke oppfyller leieavtalen.

Men en nylig endring i straffeloven gjør at såkalt selvtekt, altså det å ta loven i egne hender for å rette opp et forhold man mener er urett, nå ikke lenger er straffbart.

Men hvordan fungerer dette i praksis?

Løser ikke konflikten 

Bruk av tvang til å gjennomføre endringer i rettsforhold mellom borgere har tidligere vært forbeholdt namsmyndighetene.

Der leieforholdet bygger på en avtale mellom en utleier og en leier, er det fremdeles slik at man må benytte namsmyndighetene for å gjennomføre en lovlig avslutning av leieforholdet.

Den nye lovendringen åpner likevel for at du som utleier, hvis du for eksempel mener leieforholdet er avsluttet, kan ta saken i egne hender, skifte låsen og få lagret leietagerens eiendeler, uten å blir bøtelagt for det.

Det er likevel noe Huseiernes Landsforbund i de fleste tilfeller sterkt vil fraråde.

– Selv om du ikke blir straffet, så kan det jo godt hende at leieren lider et tap på grunn av din egenrådige oppførsel. Møter leieren en låst dør fordi hun ikke har betalt husleien, så kan hun jo måtte ta inn på hotell inntil hun ved namsmyndighetenes hjelp kan bli gjeninnsatt i leieforholdet. Regningen for dette kan fort havne hos utleier. Det er avtalt i leiekontrakten og fremgår av husleieloven hvordan et leieforhold skal avsluttes, og det er jo ikke ved at utleier tømmer leiligheten og låser døra, sier Anders Leisner, advokat og leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.

Selvtekt er dessuten ikke ulovlig motsatt vei, noe som betyr at leieren du akkurat kastet ut har like stor rett til å ta seg inn i boligen igjen.

Ikke ta saken i egne hender

– Selv om straffeloven er endret, betyr ikke det at reglene som ligger til grunn for leieforholdet forsvinner. Du må følge det som er avtalt, det er slettes ikke fritt frem, sier Leisner.

Det må også understrekes at det fremdeles er en oppgave for politiet å benytte fysisk makt overfor personer.

– Det skal likevel ikke stikkes under en stol at i noen tilfeller så kan utleier nokså risikofritt ta seg til rette. Har leieren forsvunnet, sluttet å betale leie og ikke har noe innbo av verdi, kan utleier skifte lås og ta husrommet i sin besittelse uten å løpe noen stor risiko for å bli dømt til å betale erstatning til leier, sier Leisner.

Dersom utleier eller leieboer handler i strid med husleieloven eller leiekontrakten, vil man alltid kunne forfølges med erstatningskrav.

Da hjelper det lite at man slipper boten for selvtekt.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer