Unngå takras og farlige istapper

Gå til hovedinnhold
AVVISERE: I bybildet blir fotgjengerne fort "blinde" for varselskilt om takras. Derfor må rasfaren følges opp så raskt som mulig fra huseiers side.
AVVISERE: I bybildet blir fotgjengerne fort "blinde" for varselskilt om takras. Derfor må rasfaren følges opp så raskt som mulig fra huseiers side.

Unngå takras og farlige istapper

Takras og tunge istapper som faller kan i verste fall koste liv.

Når været veksler mellom varmt og kaldt vinterstid øker faren for istapper og takras. Det er de som eier bygningene, det være seg borettslag, sameier eller andre gårdeiere, som er ansvarlige for å gjøre fotgjengere oppmerksomme på faren. Deretter skal de snarest sørge for at is og snø fjernes fra takene, slik at dette ikke raser ned og eventuelt skader folk, biler eller annet som befinner seg under bygningen.  

 

Politivedtektene

Det står i politivedtektene i de fleste kommuner at huseier straks skal sette opp avvisere når det er fare for ras fra bygninger der folk ferdes. Avviserne skal gjøre folk oppmerksomme på faren som er forbundet med å bevege seg i området. Slike avvisere skal settes opp så snart faren for ras oppstår. Men huseier har ikke oppfylt sitt ansvar ved bare å sette opp slike varselskilt. Istapper og snø som kan forårsake skader plikter huseier å fjerne. I mange tilfeller er det nødvendig med lift eller hjelp fra et profesjonelt firma for å få ned isen.

 

Uhell

Men hva hvis snø eller is raser før huseier rekker å sette inn tiltak? Det er jo ikke nødvendigvis gjort i en håndvending å få et travelt firma til å komme og gjøre jobben akkurat samtidig som alle andre også trenger hjelp.

- Er uhellet ute, vil det være en fordel om gårdeier eller styreleder i sameiet eller borettslaget kan dokumentere at hun har vært i kontakt med et firma som kan fjerne isen, helst samme dag som avviserne ble satt ut, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Dette vil vise at gårdeier/styreleder er sitt ansvar bevisst og har gjort det som står i hennes makt for å avverge en farlig situasjon.  

Huseier kan få bøter for ikke å følge politivedtektene. Bøter er likevel lite i forhold til det erstatningsansvaret som kan oppstå for skader på fotgjengere og biler dersom man som huseier ikke har fulgt opp sine forpliktelser.

 

Avvisere er midlertidige

- Plikten er ikke oppfylt ved at man setter avviserne ut i november og tar dem inn til påske, påpeker Leisner.

Han mener at en investering i varmekabler eller annen form for varme i takrenner og takkonstruksjonen kan være smart, men understreker at selv med slike løsninger må man følge våkent med.

Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1. Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

(Kilde: Lovdata.no)