Ta bilder i klesskapet og kjøkkenskapet

Gå til hovedinnhold

Ta bilder i klesskapet og kjøkkenskapet

Som boligeier er den store skrekken for mange innbrudd eller brann. Hva bør du egentlig ha av kvitteringer og bilder av verdisakene dine?

KAN GLEMMES: Har du dyre dresser, kjoler, sko eller annet i skapet kan det være lurt å ha knipset et bilde av det. Foto: Elena Elisseeva / Scanstock Photo
KAN GLEMMES: Har du dyre dresser, kjoler, sko eller annet i skapet kan det være lurt å ha knipset et bilde av det. Foto: Elena Elisseeva / Scanstock Photo

Det er ingen tvil om at det er viktig å ha god oversikt over hva du eier. Men kvitteringen på det ti år gamle kjøkkenet er umulig å lese, og det 150 år gamle skatollet etter tippoldemor finnes det i alle fall ingen kvittering på. Hva gjør du?

Per Christian Nordal, advokat i Huseiernes Landsforbund, sier at forsikringssystemet i stor grad bygger på tillitt, men understreker at det ifølge loven er den forsikredes ansvar å sannsynligjøre tap hvis det skulle oppstå uenigheter.

- Derfor kan det være et poeng å ha noe dokumentasjon. Ta gjerne med deg et videokamera og film deg gjennom boligen din, også inni ulike skap, sier han.

Han påpeker også at det er viktig å oppbevare eventuelle kvitteringer, bilder og filmer et sted hvor det ikke blir skadet hvis det for eksempel skulle oppstå brann.


Varierende dokumetasjonskrav


Harald Sverdrup er administrerende direktør i Finansklagenemnda, hvor slike saker kan ende opp hvis det oppstår uenigheter. Også han trekker frem at det i utgangspunktet er du som forsikringstaker som dokumentere kravet.

- Med det menes å sannsynliggjøre at man faktisk hadde den gjenstanden man hevder har gått tapt, og hvilken verdi den har. Denne dokumentasjonsplikten kan oppfylles på flere måter, for eksempel kvitteringer, bilder, takster, bekreftelser fra giver etc., sier Sverdrup.

Han påpeker imidlertid at hva selskapet krever av dokumentasjon varierer litt.

- Hvis det er snakk om forbruksartikler som vanlige klær og innbo, kreves det vanligvis ikke dokumentasjon. Hvis det er snakk om dyre ting, eller dersom selskapet mistenker svik, stilles det ofte krav til dokumentasjon.

Sverdrup forteller at uenighetene de ser i Finansklagenemnda kan oppstå på ulike vis. Det kan være at partene er uenige om at det stilles krav til dokumentasjon i det hele tatt, eller at de er uenige om den fremlagte dokumentasjonen er god nok.

- Når gjenstander er kjøpt i utlandet ser vi eksempler på at det kan oppstå spørsmål om dokumentasjonen er falsk. Ved brannskader vil ofte dokumentasjonen kunne ha gått tapt i brannen og det vil da kunne oppstå vanskelige bevissituasjoner, sier han.


Takst på dyre smykker

Jon Berge, informasjonsdirektør hos If Forsikring, sier det er sjelden de krever mye dokumentasjon av den forsikrede i etterkant av et innbrudd eller brann.

- Men et godt råd er å ta vare på kvittering på de aller dyreste tingene du kjøper, og å sikre de helt spesielle gamle tingene ekstra godt. Kanskje kan du oppbevare gullsmykkene du har arvet i en brannsikker boks, og få en takst på de gamle møblene fra 1800-tallet?

- Har du for eksempel fotoutstyr til over 100.000 kroner, er det naturlig å ha ekstra sikring på dette.

Jon Berge, informasjonsdirektør i If Forsikring

Lagre bilder i skyen

Berge forteller at mange faktisk undervurderer hvor mye verdier de har i boligen sin. I et klesskap kan det hos noen være verdier for hundretusener, mens andre kanskje har veldig dyre gjenstander i kjøkkenskapene.

Han oppfordrer til å ta bilder av boligen din med jevne mellomrom og laste disse opp til en sky hvor de ligger trygt.

Det kan være lurt å ta bilde av hvert enkelt rom slik at du i ettertid lettere kan huske hva du eier. Det kan være fort gjort å glemme akkurat hva du hadde på veggene og i garasjen. Ta også bilder inne i klesskap, kjøkkenskap og boder.

- Det samme gjelder kvitteringer. Ta bilde av aktuelle kvitteringer og send dem til skyen, sier Berge.

Han mener det kan være hensiktsmessig å med jevne mellomrom ha en «vareopptelling» i boligen hvor du registrerer nye gjenstander som er av spesiell verdi.

- Unngå utsatt kjeller

Bjarne Aani Rysstad, informasjonsdirektør for skadeforsikring hos Gjensidige, er enig i at det er viktig å vite hva du har, men mener det ikke er nødvendig å ta bilder av alt.

- Det er ikke noe vits å bli helt hysterisk. Bruk sunn fornuft, og skaff deg en oversikt over hva du har.

Han understreker at hvis du har eiendeler som er av spesielt stor verdi bør du hvis det er mulig ta vare på kvitteringen og gjerne også ta et bilde.

- Det viktigste er å vite selv hva du har. De fleste har som regel mer enn de tror når de først begynner å gå gjennom eiendelene sine, sier Rysstad.

Han trekker også frem at hvis du bor i et område hvor du kan være utsatt for flom og styrtregn, er det lurt å ikke oppbevare dyre gjenstander i en kjeller som lett kan få vannskader.

tbg@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler