Bruker du boligmappa di?

Gå til hovedinnhold

Bruker du boligmappa di?

Gratistjenesten Boligmappa samler all viktig informasjon om boligen din på samme sted.

DOKUMENTERT: Det å ha alle papirer i orden kan lønne seg, både for din egen del og for de som eventuelt overtar boligen din i fremtiden.

 

Kravene er høyere nå enn før når det kommer til dokumentasjon av all oppussing og vedlikehold som er gjort på boligen din.

Samsvarserklæringer, kvitteringer og annen dokumentasjon på arbeid gjort i boligen, er veldig viktig å ta vare på.

Informasjonen er gull verdt hvis du skal reklamere, sjekke opp hva som ble gjort når, og ikke minst er det verdifullt som dokumentasjon når boligen en gang skal selges videre.

- Å bruke Boligmappa er enkelt, gratis og smart, sier Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes Landsforbund.

Vet hvor alt er

Boligmappa er en gratis og reklamefri tjeneste som skal gjøre det enklere for boligeiere å samle alt om boligen på ett sikkert sted. Den er tilgjengelig på pc, mobil eller nettbrett, og du benytter Bank ID for å logge inn.

- Brorparten av alle boligeiere har plassert mesteparten av sin formue i bolig. Vi er verdensmestere i å pusse opp, og vi bytter bolig oftere enn noen gang. I tillegg er det lite historikk og dokumentasjon på norske boliger. Det er så godt som fraværende, sier Per- Christian Svendsen, daglig leder i Boligmappa.no.

De tilbyr et gratis nettbasert servicehefte for bolig, som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere.

- Her kan boligeieren få tilsendt dokumentasjon fra håndverkeren elektronisk, eller de kan legge inn egne bilder, kvitteringer og notater. De får tilgang til en vedlikeholdskalender som gir tips om hva som bør gjøres i løpet av året, og de kan finne kvalifiserte håndverkere som betaler skatt, følger regelverket og har papirene i orden, sier Svendsen.

Bruker du Boligmappa, beviser du samtidig at arbeidet ikke er uført svart.

- Det er viktig for en huseier å huske at klageadgang, garantier eller adgang til reklamasjon forsvinner som dugg for solen når en jobb er utført svart.  Altfor ofte ser vi at huseiere ikke finner igjen papirer og dokumentasjon på arbeid som er utført i hjemmet, sier Refling.

Så hvis du har rørlegger, elektriker eller andre håndverkere i huset, pusser opp bad eller kjøkken, er det smart å kreve at håndverkeren legger inn dokumentasjon på Boligmappa.

Boligeier bestemmer

Alle håndverkere i alle fag kan bruke Boligmappa om de passerer kvalitetssjekken. Bedriftene får ikke tilgang til boligeierens boligmappe, men et system som gjør det mulig for håndverkeren å loggføre arbeid og sende dokumentasjon til boligens gårds- og bruksnummer elektronisk.

Håndverkene får altså ikke tilgang til detaljer om boligen som pantobligasjoner, kjøpesum, salgshistorikk eller lignende, de har kun tilgang til dokumentene de selv har sendt inn. All annen tilgang krever skriftlig samtykke av eier.

- Og akkurat som servicehefte i en bil følger bilen, så følger Boligmappa boligen. Selges boligen, overtar ny eier automatisk mappa etter den forrige. Enkelt og smart, sier Svendsen.Samsvarserklæringen sendes gjerne direkte til Boligmappa fra elektrikeren, mens kvitteringen på vaskemaskinen kan du laste opp selv.

- Kvitteringen på hårføneren også, selv om vi her anbefaler at du legger denne kvitteringen inn under ditt personlige område, og ikke under eiendommen. Det du laster opp på det personlige området følger deg som person, mens det du legger under eiendommen følger boligen. Ny eier er nok ikke så interessert i kvitteringen på hårføneren, men blir nok glad for å ha kvitteringen eller garantibeviset på vaskemaskinen lagret, sier Svendsen.

Samarbeid

Bak Boligmappa står Ambita AS som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet, Nelfo, Rørentreprenørene Norge og Elektroforeningen. Boligmappa støttes som system og virkemiddel av Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- 800 kvalifiserte bedrifter har foreløpig loggført arbeid og sendt inn over 350 000 filer, totalt 1 million dokumentsider. Alt dette er fordelt på 110 000 ulike boliger. Antall boliger øker med 8 000 boliger i måneden, og 30-40 nye bedrifter kommer til hver måned. 20 prosent av husstandene åpner sine boligmapper, sier Svendsen.

Elektrikere bruker Boligmappa aller mest, rørleggerne kommer som en god nummer to. Byggmesterne er nummer tre og malerne nummer fire.

Det finnes flere aktører på markedet som også jobber med å samle informasjon om boliger, som Book on house, men foreløpig er det bare Boligmappa som er knyttet opp mot offentlige registre og håndverkernes it-systemer.

Svendsen mener konkurranse på området er sunt, og synes det er bra med aktører som setter dokumentasjon og historikk til norske boliger på dagsorden.

Kan bli enda bedre

Forbrukerrådet tok stikkprøver da Boligmappa.no ble lansert, og konkluderte med at dette var et tilbud som var lett tilgjengelig, enkelt å forstå og enkelt å bruke.

- Slike tjenester er et bra tilbud for forbrukerne. Det er et stort problem at mye teknisk informasjon om bygg og boliger produseres, men tapes underveis. Særlig i forbindelse med eierskifte ser vi dette, så alt som kan bidra til bedre lagring av viktige dokumenter er fint, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Likevel ønsker de at et slikt system er nærere knyttet til myndighetene eller eiet av en offentlig instans, slik at de både kan legge inn informasjon direkte i boligmappa di, samt sørge for at viktige dokumenter ikke går tapt.

- En form for regulering her hadde vært ønskelig, slik at man er sikker på at ting ikke går tapt.

Milliarder å spare

Analysebyrået NyAnalyse har undersøkt hva Norge kan spare på digitalisering og samling av teknisk informasjon om boliger.

Ifølge rapporten kan boligeierne, håndverkerne og ikke minst det offentlige spare mellom 0,9 til 2,2 milliarder kroner de neste fem årene, hvis det legges til rette for at flest mulig bruker og benytter seg av boligmappa.

Rapporten konkluderer også med at økt bruk vil gi færre byggefeil i fremtiden.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer