Sjekk hva forsikringen dekker

Gå til hovedinnhold

Sjekk hva forsikringen dekker

De færreste av oss aner hvor god eller dårlig forsikring vi har før ulykken er ute. Mye dekkes, men mange kommer til kort når det oppstår en skade.

Det begynte med noen små drypp fra taket i stuen i første etasje i familien Nordland/Johansens hus på Nordstrand.

— Vi tok straks kontakt med DnB NoR, der vi har hatt en utvidet husforsikring de siste årene. Selskapet sendte sine folk for å sjekke skaden. Først fikk vi høre at lekkasjen skyldtes setningsskader, deretter at det var verandadøren i andre etasje som ikke var tett. Men til slutt kom de frem til at vannet kom fra sluket på badet i andre etasje, forteller Per Nordland. Jakten endte imidlertid ikke der. Å finne ut hva som var galt i sluket, var sentralt for å finne ut hvorvidt forsikringen ville dekke skaden eller ikke. Dersom det var feil på rørsystemet, ville skaden dekkes; var det materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, ville den ikke dekkes.


Hva dekker DIN forsikring? Se den store oversikten i papirutgaven av Hus & Bolig 2-2011. Gratis pdf-versjon for medlemmer i Huseiernes Landsforbund. Klikk her!

Klemring

En klemring som ikke hadde holdt seg på plass viste seg etter hvert som synderen. Men hva skyldtes det at den hadde løsnet? Forsikringsselskapets mann pekte på at det var brukt en uvanlig membran til den typen sluk, og at den hadde presset opp klemringen. Det var dessuten rifter i membranen. Skaden skulle dermed ikke dekkes, mente selskapet.

— Jeg gikk til membranprodusenten, som informerte om at produktkombinasjonen var helt riktig. Dessuten forsikret jeg meg selv om at membranen ble lagt riktig da vi bygde badet, så at det skulle være skåret i den synes jeg er veldig rart, sier Nordland.

Ytterligere undersøkelser ble nødvendig. Denne gangen gikk fagfolkene grundigere til verks, og hugget opp hele sluket. Varmekablene røk underveis. Og slik har badet stått siden: Med kaldt gulv og ødelagt sluk. Forsikringsselskapet mener nemlig det var Per Nordland selv som fikk lekkasjesøket rekvirert, og at det dermed er han som må ordne opp også i disse skadene. Det stemmer dårlig med Nordlands oppfatning.

— Forsikringsselskapet sender sine folk, men når de gjør noe feil, er det plutselig jeg som er oppdragsgiver? Det gir ingen mening, sier Nordland hoderystende. Han mener de omfattende følgeskadene bør erstattes av DnB NoR, men har gitt opp å kjempe for å få erstatning for den opprinnelige skaden.

— Jeg har fått fagfolks uttalelse om at klemringen er å anse som en del av rørsystemet. Det burde dermed være dekket av forsikringen, mener jeg. Men jeg føler jeg møter massiv motstand, og har gitt opp den kampen. Følgeskadene vil jeg imidlertid kjempe for å få dekket, sier Nordland.

Driver butikk

Familien Nordland/Johansens situasjon er ikke enestående.

— Mange av de som tar kontakt med Huseiernes Landsforbunds juridiske avdeling om forsikringsskader, er overrasket over at forsikringen deres ikke dekker den skaden de har fått, forteller advokat Thore Eithun Helland. Han hadde nylig en omfattende takskade på bordet. Klienten måtte selv betale ca. 400 000 kroner for å få taket reparert.

— De fleste har en oppfatning av hva en forsikring skal dekke, men denne oppfatningen er ikke alltid i samsvar med virkeligheten. Det er et gjennomgående trekk at kundene ikke forstår hvorfor skaden ikke dekkes, mener Eithun Helland. De forstår rett og slett ikke logikken. Kunden kan ha lest vilkårene, men forstår dem ikke opp mot den skaden de selv har fått, eller de synes – uavhengig av hva som står i avtalen – at det er urimelig at skaden ikke dekkes.

— Jeg må svært ofte fortelle dem at forsikringsbransjen driver butikk. De gir ikke ved dørene, sier han. – Dersom skaden er innenfor det avtalen dekker, blir det foretatt en utbetaling. Ellers ikke.

Hva dekker DIN forsikring? Se den store oversikten i papirutgaven av Hus & Bolig 2-2011. Gratis pdf-versjon for medlemmer i Huseiernes Landsforbund. Klikk her!

Godt vedlikehold er viktig

Skader på bad som skyldes fuktig miljø over lengre tid blir ikke dekket. Vannskader byr svært ofte på overraskelser for forsikringskunden. Skal man få dekket en baderomsskade, må det skje en plutselig brist på et rør. Noen selskap dekker imidlertid følgeskaden på tilstøtende rom. Tak og kjellere er også problemområder.

— Pass på vedlikeholdet, advarer advokat Eithun Helland. – Dårlig vedlikehold er ofte årsaken til at skader ikke dekkes. Er det et steinsprang som er årsaken til at vann kommer inn gjennom taket, vil forsikringen dekke det. Har du latt være å skifte gammel og sliten takpapp er ikke lekkasjen forsikringsselskapets ansvar. Vann i kjelleren som følge av dårlig drenering er også en gjenganger som sjelden dekkes, opplyser han.

Nok varme på om vinteren så rør ikke fryser, er et godt råd fra advokaten.

— Både forsikringsretten og erstatningsretten bygger på at du opptrer som en fornuftig borger. Som huseier må du opptre ansvarlig. Da øker sannsynligheten for utbetaling.

Alarm

Hos Per Nordland og familien gikk DnB NoR med på å dekke reparasjon av taket i stuen under badet. Her var det vilkårenes paragraf om at skade som inntreffer ”plutselig og uforutsett” skal dekkes, som gjorde seg gjeldende. Men heller ikke dette har gått smertefritt. For å få fjernet det gamle undertaket, måtte alarmen demonteres. Siden har den ikke virket.

— Først fikk vi beskjed fra forsikringsselskapet om at de skulle sende folk som skulle reparere den. Deretter fikk vi beskjed om at alarmen ikke var demontert og at den bare kunne slås på igjen. Men den er vitterlig ikke mulig å slå på, sier Nordland. Han demonstrerer poenget sitt: flere ganger slår han inn koden som skulle ha aktivert systemet på sentralen i gangen. Ingenting skjer. Nå må Nordland legge ut for reparasjon av denne skaden, også.

— Jeg har hatt oppgjør med andre forsikringsselskaper tidligere, men aldri opplevd å måtte kjempe mot dem på denne måten. Jeg lengter tilbake til If, som vi lenge hadde en god avtale med gjennom Huseiernes Landsforbund, sier Nordland. Han angrer på at han skiftet da han fikk tilbud om en god pris med DnB NoR gjennom fagforeningen Econa.

Flere nye selskaper

De fire forsikringsselskapene Gjensidige, If, Sparebank1 og Tryg hadde for ti år siden 97 prosent av markedet innen boligforsikring. Ved utgangen av 2010 hadde denne markedsandelen sunket til 83 prosent. I løpet av de siste årene er antallet konkurrenter vokst betydelig.

— Flere nye aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Leif Osland.

For å kapre markedsandeler fra de store og etablerte selskapene, vil nykommerne ofte tilby et rimeligere produkt. For forsikringskundene kan det være gunstig. Økt konkurranse betyr som regel lavere pris. Men får vi det samme når vi velger en rimeligere løsning?

Det er det ikke lett å svare verken ja eller nei på, viser en stor undersøkelse av pris og forsikringsdekning som Hus & Bolig har gjennomført. Noen prioriterer lav pris, andre god dekning. Skadoppgjør er også en konkurransefaktor; for eksempel hvor fort skaden repareres og hvor bra resultatet blir.

— Skal man sammenligne forsikring, er det viktig at man skjønner vilkårene. Det er et problem at mange ikke sjekker hva forsikringen dekker før en skade oppstår, påpeker Leif Osland.

Prisfokusert

DnB NoR har bare vært to år i markedet. Selskapet har ambisjoner om å vokse, og har allerede kapret 4,3 prosent av kundene.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø opplyser at konsernet ikke uttaler seg om enkeltsaker, og dermed ikke vil kommentere Per Nordlands sak. Men generelt er det få tvister omkring dekningen av våtromsskader, forteller han.

— De fleste har forståelse for at forsikringen er ment å dekke plutselige og uforutsette skader, og ikke er en vedlikeholdsforsikring, sier Dalsbø. Han legger til at firmaet ikke har noe å tjene på å ha misfornøyde kunder, og at det derfor legger stor vekt på å følge opp kunder som har en skade på en ordentlig og ryddig måte. Alle sakene får individuell behandling og firmaet har stor kompetanse på å avdekke skadeomfang, opplyser han.

— Er folk klar over hva forsikringen ikke dekker, eller kommer det overraskende når skaden er inntruffet?

— Dessverre er det mange som er veldig prisfokusert når de kjøper forsikring, og setter seg i for liten grad inn i hva forsikringen dekker. Det blir aldri riktig å sammenligne prisen på epler mot prisen på pærer. For noen kan det derfor komme som en overraskelse hva som er omfattet av forsikringen som er kjøpt, sier Dalsbø.

Les vilkårene

Mange tar det for gitt at forsikringen dekker tap av sykkel, hagemøbler eller snøfreser hvis tyver har vært på besøk. Sannsynligvis får du igjen noen kroner, men ofte vil dyrt og kostbart utstyr bare bli delvis dekket med en standard innboforsikring, viser en undersøkelse Hus & Bolig har gjort. Selv ikke en utvidet Super- eller Plussforsikring vil dekke kostnadene hvis du mister eksklusive hagemøbler eller en kostbar grill. Mange av selskapene opererer med en grense på 10 000 kroner for utemøbler.

Ingen av de 11 selskapene som var med i undersøkelsen dekker skader som følge av maur i veggene – selv om veggen er helt oppspist og må bygges opp fra grunnen – med mindre man har en utvidet boligforsikring

Å velge riktig forsikring er ingen enkel oppgave. Forskjellene mellom de ulike selskapene og de ulike forsikringsalternativene de tilbyr, kan være store. Det som står med liten skrift er viktig. Du bør derfor lese vilkårene nøye før du tegner avtale, råder advokat Thore Eithun Helland

— Det kan være dumt å se seg blind på pris alene, sier han.

Ingen forsikringsselskap tilbyr det samme. Ingen pakke er lik. Hvis du er ute etter det som er billigst, kan du lett bli stående med skjegget i postkassen når skaden har skjedd.

— Begynn med å definere behovet ditt, anbefaler Eithun Helland. – Hva er du mest engstelig for, og hvor vil det sannsynligvis kunne oppstå en skade? Se etter disse punktene når du sammenligner tilbud. Først når du mener at du har god nok dekning, bør pris komme inn som en tellende faktor.

Standard eller utvidet dekning?

— Vår standard villaforsikring er vår mest solgte husforsikring, opplyser markeds- og kommunikasjonskonsulent Espen Vikse Gundersen i Codan.

Kundene i flere andre selskapene velger også primært det rimeligste alternativet. If opplyser at mellom 60 og 70 prosent av kundene har standardforsikringen. I Frende har ca. 60 prosent av kundene standard husforsikring og om lag 75 prosent standard innboforsikring. I Klp er det omvendt. Der har mer enn 60 prosent av kundene valg Hus Maks.

Det er når man sammenligner en standard bolig- og innboforsikring med en som gir utvidet dekning, man ser de store forskjellene i vilkårene. I gjennomsnitt koster en utvidet dekning ca. 1 400 kroner mer pr. år enn en standard forsikring.

— Har du råd til å betale litt mer, vil jeg anbefale en utvidet dekning, sier advokat Thore Eithun Helland. - Det nytter ikke å angre den dagen man sitter der med en skade til flere hundre tusen kroner. En utvidet forsikring vil ofte dekke de skadene som i praksis kan oppstå.

Reparasjonskostnader på skader forårsaket av råtesopper og for eksempel maur dekkes i de fleste utvidede forsikringene. Det er fordi mange av selskapene samarbeider med Norsk Hussopp Forsikring som har spesialisert seg på denne typen skader, og har lagt dette inn som en standard i sine vilkår. Codan, Terra og Tryg er blant selskapene som tilbyr dette som en tilleggsforsikring. Kunden må da aktivt be om å få denne forsikringen i tillegg.

 

Hva dekker DIN forsikring? Se den store oversikten i papirutgaven av Hus & Bolig 2-2011. Gratis pdf-versjon for medlemmer i Huseiernes Landsforbund. Klikk her!

Finansportalen – et hjelpemiddel

Å sammenligne de ulike forsikringstilbudene er ingen enkel oppgave. Selskapenes vilkår er beskrevet i lange dokumenter med tungt språk, og med ulik oppbygning fra selskap til selskap. Ønsker du å se nærmere på hvilke selskaper som har bedre eller dårligere dekning enn de andre, er det nå laget et system for dette.

— Det har blitt enklere å sammenligne priser og forsikringsvilkår som følge av tiltak i næringens regi og gjennom opprettelsen av www.finansportalen.no, opplyser Leif Osland.

Utgangspunktet er Finansportalens normvilkår. De beskriver et akseptabelt trygghetsnivå, altså en forsikring som dekker det vesentligste for de fleste. Avvik vises med piler som peker opp eller ned.

— Kunnskap, muligheten til å sammenligne og velge det beste tilbudet er helt essensiell for å utøve forbrukermakt. Forsikringsvilkår er omfattende og kan være krevende å skaffe seg oversikt over, men finansportalens nye løsning gjør dette mye lettere. Dette har stor nytteverdi ved kjøp av forsikring, sa barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt da portalen ble åpnet i 2008.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer