Slik begynner det å brenne

Gå til hovedinnhold

Slik begynner det å brenne

Januar har vært en tragisk brannmåned. Elektrisitet og åpen ild er de vanligste brannårsakene.

Serielysbue fra feil ved det elektriske anlegget kan føre til brann. Foto: Iantresman, Wikipedia.

Med bare noen dagers mellomrom har vi i Norge hatt storbranner vi ikke har sett maken til på mange tiår. Da røyken så vidt var blåst bort fra Lærdal, sto plutselig Sørnesset i Nordtrøndelag i full fyr. Mange har mistet alt de eide. For alle som ikke er berørt er brannene en viktig påminnelse om å ta sikkerheten på alvor, og hindre at branntilløp oppstår.

 

Ild og el

Åpen ild og elektrisk utstyr er høyrisikoområder når det kommer til branntilløp. Teknisk feil og feilbruk av elektrisk utstyr, står for 40-45 prosent av alle branner som etterforskes i Norge, i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Serielysbue er den viktigste tekniske feilen som ofte fører til brann. En lysbue er når elektrisk strøm klarer å vandre gjennom lufta mellom to strømførende kull- eller metallstifter. Temperaturen i en lysbue kan bli på flere tusen grader, avhengig av strøm, spenning og metalltype. Serielysbuer oppstår ofte i slitte holdere til skrusikringer i gamle sikringsskap, eller dårlig tilskrudde koblingsklemmer. En gjennomgang av husets elektriske anlegg vil derfor kunne gi en god indikasjon på om du har installasjoner som er i faresonen.  

Tørrkoking er den viktigste brannårsaken innen kategorien feil bruk av elektrisk utstyr.

Les mer: Derfor kan kebaben redde liv!

Les mer: Komfyrvakt redder liv!

Åpen ild står for rundt 25 prosent av bygningsbrannene. Men når det gjelder dødsbranner, er åpen ild overrepresentert som årsak; rundt 40 prosent av dødsbrannene i Norge har åpen ild som årsak. Røyking og levende lys er de største underkategoriene her. Også tørrkoking er en viktig årsak til dødsbranner.

En god del branner finner man aldri årsaken til.

 

Røykvarsler og slokkeutstyr

Årlig redder røykvarslere rundt 15 menneskeliv, melder DSB. Det er boligens eier som er ansvarlig for å skaffe og montere røykvarslere, mens beboer skal sørge for jevnlig testing, vedlikehold og bytte av batteri. De fleste som dør i brann, dør av røykforgiftning.

Alle boliger skal ha slokkeutstyr som er synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt.

 

Tips for å unngå brann i ditt hjem

  • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
  • Slå av TV med av-knappen på apparatet, ikke bare med fjernkontrollen
  • Sjekk at levende lys er slokket
  • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
  • Rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett
  • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskap
  • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper

 

(Kilde: dsb.no)

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer