Menn dør oftest i brann

Gå til hovedinnhold

Menn dør oftest i brann

De siste 20 årene har det omkommet dobbelt så mange menn som kvinner i brann.

 

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at de siste 20 årene har det omkommet nesten dobbelt så mange menn som kvinner i brann. Dette kan blant annet skyldes at menn har noe mer risikofylt atferd.

Det store flertallet av befolkningen har røykvarslere, men undersøkelser gjort i forbindelse med Aksjon boligbrann viser likevel at om lag en halv million nordmenn hver kveld går til sengs uten fungerende røykvarslere.

- Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere i alle rom. Da piper alle varslerne samtidig ved brann, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

- Ta gjerne en tur til din nærmeste familie og sjekk om de har røykvarslere som fungerer. Det er viktig å tenke brannsikkerhet, selv om man hygger seg i juletiden, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Vinterhalvåret og spesielt juledagene er årets klart mest brannfarlige periode. Siden Aksjon boligbrann startet i 2003 har det vært en markert nedgang i antall omkomne i boligbranner i denne perioden.

- Etter ni år med Aksjon boligbrann er antall omkomne i boligbranner i perioden 23. desember til 31. desember mer enn halvert, fra 41 til 20, i forhold til de siste ni årene før aksjonen. Det viser at det nytter å drive forebyggende arbeid, sier fagdirektør Odd A. Rød i Gjensidige.

- Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. En fungerende røykvarsler kan være forskjellen på liv og død. Beboere bør gjøre det til en vane å sjekke jevnlig om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden, sier Rygh Pedersen i DSB.

I perioden 4.-6. desember får cirka 40 000 husstander besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn over hele landet med tilbud om veiledning og informasjon, kombinert med en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Kontrollen er frivillig og det store flertallet takker ja. Mer informasjon om forebyggende brannvern finnes på www.aksjonboligbrann.no.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer