Menn dør oftest i brann

Gå til hovedinnhold

Menn dør oftest i brann

De siste 20 årene har det omkommet dobbelt så mange menn som kvinner i brann.

 

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at de siste 20 årene har det omkommet nesten dobbelt så mange menn som kvinner i brann. Dette kan blant annet skyldes at menn har noe mer risikofylt atferd.

Det store flertallet av befolkningen har røykvarslere, men undersøkelser gjort i forbindelse med Aksjon boligbrann viser likevel at om lag en halv million nordmenn hver kveld går til sengs uten fungerende røykvarslere.

- Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere i alle rom. Da piper alle varslerne samtidig ved brann, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

- Ta gjerne en tur til din nærmeste familie og sjekk om de har røykvarslere som fungerer. Det er viktig å tenke brannsikkerhet, selv om man hygger seg i juletiden, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Vinterhalvåret og spesielt juledagene er årets klart mest brannfarlige periode. Siden Aksjon boligbrann startet i 2003 har det vært en markert nedgang i antall omkomne i boligbranner i denne perioden.

- Etter ni år med Aksjon boligbrann er antall omkomne i boligbranner i perioden 23. desember til 31. desember mer enn halvert, fra 41 til 20, i forhold til de siste ni årene før aksjonen. Det viser at det nytter å drive forebyggende arbeid, sier fagdirektør Odd A. Rød i Gjensidige.

- Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. En fungerende røykvarsler kan være forskjellen på liv og død. Beboere bør gjøre det til en vane å sjekke jevnlig om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden, sier Rygh Pedersen i DSB.

I perioden 4.-6. desember får cirka 40 000 husstander besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn over hele landet med tilbud om veiledning og informasjon, kombinert med en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Kontrollen er frivillig og det store flertallet takker ja. Mer informasjon om forebyggende brannvern finnes på www.aksjonboligbrann.no.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Huseierne om budsjettforliket: En seier for bedre bankkonkurranse

Les mer
Bad før flisene er lagt.

Nytt bad - husk dokumentasjon

Les mer