Derfor tar stormen tak

Gå til hovedinnhold

Derfor tar stormen tak

Tåler huset ditt uvær? En dansk undersøkelse viser at noen få typiske konstruksjonsfeil står for de fleste bygningsskadene når stormen herjer.

Stormen ”Tuva” har dratt videre, men hun var en dyr gjest for Sør- og Østlandet, der mange bygninger nå står igjen med helt eller delvis raserte tak. Forsikringsbransjen regner med at ødeleggelsene vil koste rundt 25 millioner kroner.
Få, typiske feil

Dersom huset ditt står værutsatt til, kan det lønne seg å gjennomgå huset og sjekke eventuelle svake punkter. En undersøkelse foretatt i Danmark etter en voldsom storm i desember 1999, viste at størsteparten av bygningsskadene var forårsaket av noen få, typiske mangler på bygningskonstruksjonene.

 

Takstein og takkonstruksjon

Følgende punkter kan således gi en pekepinn om hva man bør sjekke før uværet setter inn. Undersøkelsen viser nemlig at følgende typiske feil forårsaker skader:

• Taksteinen sitter ikke godt nok fast. Selv på nyere tak kan dette være et problem.
• Gavltrekanten er ikke tilstrekkelig festet til takflaten.
• Bygningenes stabiliserende system, blant annet med indre tverrvegger, er ikke sterkt nok.
• Takkonstruksjonen i etasjebygg med svakt skrånende tak av lett materiale er ikke tilstrekkelig forankret i bygningen til å tåle vind av ekstraordinær styrke.

Flere punkter og beskrivelse av manglene finner du på Aalborg Universitets hjemmesider.

Forsikringsbransjens tips

Finansnæringens hovedorganisasjon her hjemme råder folk til å sørge for at konstruksjoner med stort vindfang er tilstrekkelig forankret for å sikre seg bedre mot stormens herjinger. Den minner også om at båter i opplag, le-vegger og garasjer med åpen port fort blir ofre for vindens vrede.

Aalborg Universitets råd om forebygging av stormskader finner du her.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler