Hvem har ansvaret for å strø?

Gå til hovedinnhold

Hvem har ansvaret for å strø?

De siste par årene har bydd på mye glatte veier og fortau, men hvem har egentlig ansvaret for å strø slik at vi kan gå trygt langs veien?

 

Reglene for hvem som har ansvar for brøyting og strøing bestemmes av den enkelte kommunen og de lokale politivedt

ektene.

I Oslo reguleres gårdeierens plikter av politivedtektene. Innenfor ring 1 er det slik at man plikter å strø.  

- På grunn mot offentlig sted plikter eieren å strø eller på annen måte sørge for at fortauet ikke er glatt eller at det er trygt å ferdes langs egen eiendom, forteller advokatfullmektig Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund.

I politivedtektene § 4-4 står det" Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig."

Du som eier kan bøtlegges dersom man bryter politivedtektene. Utenfor ring 1 er det kommunen som står for strøing av fortau.

For boliger uten for ring 1, er det kommunen som har ansvaret. Dersom det ikke er strødd mot offentlig grunn utenfor hjemmet ditt, eller brøytet, kan du ta kontakt med bymiljøetaten. En mer detaljert oversikt finner du på etatens egne brøyte- og strøsider her.

I resten av landet er det regulert i kommunale retningslinjer. Derfor er du nødt til å sjekke med din egen kommune hvilke regler som gjelder, eller i de lokale politivedtektene.

Risikerer bøter

Utenfor bygårder i Oslo kan det tenkes at eierne kan holdes ansvarlig dersom de ikke strør. Hus & Bolig har tidligere skrevet om hvordan man unngår is i trappa.

- Men det blir også en vurdering av personen som har gått over der. Dersom vedkommende har valgt å gå på den islagte siden av fortauet, mens den andre siden var bar så kan nok ikke eieren holdes ansvarlig.  sier Kheradmandi.

Da kan det også være lurt å ha tenkt nøye gjennom hva slags fottøy man bruke rom vinteren, og ikke minst hvilke hjelpemidler man kan ta i bruk for å ikke skade seg skikkelig på isete underlag.

- Mange sameier og borettslag har også forsikring som dekker deres ansvar ved uaktsomhet.


I tillegg til bøter kan man som eier av en eiendom bli erstatningsansvarlig for eventuelle skader folk pådrar seg på eiendommen. Det er særlig hvor eiendommen har et spesielt farepotensiale som man burde ha sett, og lett kunne unngått, sier Kheradmandi. 

Alltid et ansvar

- Man må aldri glemme at man som gårdeier

alltid har et ansvar. Det gjelder ansvar for snø, is og takras. Dette gjelder hele byen og følger også av politivedtektene, avslutter Kheradmandi.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer