Store prisforskjeller med vedfyring

Gå til hovedinnhold

Store prisforskjeller med vedfyring

Det kan være svært vanskelig å sammenligne priser på ved. Også valg av vedovn har betydning for hva du får ut av hver krone.

 

Fuktig og rå ved brenner dårlig og varmer lite. Skal veden brukes samme år som den er felt, bør hogsten være avsluttet i april. Hvis ikke kan tørkesesongen bli vel kort. God ved bør være kappet og kløyvet i passende lengder og ha ligget til tørk med god gjennomlufting. Det er store mengder fuktighet som skal ut, og derfor er kort ved lettere å få tørr enn lang. Friskt trevirke inneholder ca. 60 prosent vann. Ifølge Norsk Ved veier en favn rå ved opp mot to tonn. Etter tørking skal den samme veden veie under ett tonn. Da skal fuktigheten være redusert til ca. 20 prosent. Tørr ved gir best varmeøkonomi og forurenser minst.

           

Brennverdi

 

Harde og tunge treslag gir mest energi. Bjørk blir ofte foretrukket, men rogn, eik og ask har enda større brennverdi. Under ellers like forhold gir disse treslagene fra seg mer varme enn or, gran og osp. Rogn har en brennverdi på hele 3 190 kWh pr. fastkubikkmeter. Gråor har bare en brennverdi på 1 900 kWh. Bjørk ligger midt i mellom på 2 650 kWh.

 

Favn

 

Begrepet favn brukes fortsatt, selv om de færreste av oss er fortrolige med det. Som lengdemål var en favn lengden mellom to utstrakte armer, det vil si seks fot. Som rommål var en favn seks fot bred og seks fot høy, mens lengden på veden skulle være en alen.

Hvis veden er stablet, skal en favn i dag tilsvare 2,4 kubikkmeter. En vedstabel med 60 centimeter lange kubber som er lagt i en meters høyde må da være fire meter lang. Er veden kappet i 30 centimeters lengder, minker volumet med ca. 10 prosent. Hvis 30 centimeter lang ved ikke er stablet tilsvarer 1 favn 3,3 kubikkmeter.

 

Ved i sekk

 

Etter at det i flere år har hersket mye usikkerhet rund det å kjøpe ved i sekker, var det flere som tok til orde for å komme frem til en felles plattform innen produksjon og merking av sekker, skriver Norsk Ved på sine nettsider. Det har man nå fått. Norsk Standard 4414, ”Ved i sekk til husholdninger”, sier noe om krav til ved, emballasje og merking.

Ved selges nå i 40-, 60- og 80-liters sekker, eller i storsekk. 20 cm lang ved kan rystes i sekken. Kjøper du 30 eller 60 cm ved i små sekker, skal vedkubbene ligge tett og være stablet. Storsekk for Europall skal romme 1 kubikkmeter løs ved, og storsekk for Hydropall skal romme 1,5 kubikkmeter løs ved. Når veden er løs, ligger den hulter til bulter med mye luft mellom. Du bør derfor betale mindre pr. liter når du kjøper ved i store kvanta.

 

Prisvariasjon

 

Ved å ta noen telefoner eller sjekke på nettet, kan man finne ut hva vedprisen ligger på hos de ulike forhandlerne. Jo større volum du kjøper, desto bedre pris får du. Hos Vedshoppen i Våler i Østfold koster eksempelvis en 1000-liters sekk med bjørkeved 700 kroner. Velger du å kjøpe bjørkeved i 40-liters sekker, må du betale 65 kroner pr. sekk. Det er omtrent dobbel pris. Sætre Bruk i Hurum i Buskerud tar 1 100 kroner for en sekk med 1 500 liter bjørkeved, og 800 kroner for en sekk med 1 000 liter.

Aller dyrest er veden du kjøper på bensinstasjoner. Det er ikke uvanlig å måtte betale 90 kroner for en 40-liters sekk.

 Veden koster som regel mer i bynære strøk enn på landet. Hvis man disponerer tilhenger, kan man spare penger på å kjøre et lite stykke. Men handler man stort, hender det også at vedprodusenter tilbyr gratis transport. Når på året du handler kan også ha betydning.

 

Virkningsgrad på ovnen

 

Forutsatt at du har prima tørr ved, er det likevel stor forskjell på hva du betaler pr. kWh. Ifølge Sintef Energiforskning kan vedovner med gammel teknologi som blir fyrt med redusert lufttilførsel, slik det ofte blir gjort, ha en virkningsgrad på bare 35 – 40 prosent. Til sammenligning kan en lukket ovn med ny teknologi som fyres med god lufttilførsel ha en virkningsgrad på opptil 80 prosent.

 

Vedkalkulator

           

Jøtul har utviklet en vedkalkulator som gir en pekepinn på hvor lønnsomt – eller lite lønnsomt – vedfyring kan være. Hus & Boligs regneeksempler viser at bjørkeved kjøpt i 40-liters sekker til 90 kroner stykket og som blir fyrt i gammel ovn kan koste hele 2,54 kroner pr. kWh. Til sammenligning vil tørr rogn kjøpt i 1,5 kubikkmeter storsekk til 1 100 kroner bare koste 0,46 kroner pr. kWh om den brennes i en ny, rentbrennende ovn.

 

Eksempel 1:

Tørr rogn

Ved kjøpt i storsekk 1,5 kubikkmeter

Vedpris 1 100 kr / sekk

Pris pr. kWh i gammel ovn: 0,69 kroner

Pris pr. kWh i ny ovn: 0,46 kroner

 

Eksempel 2:

Tørr gran

Ved kjøpt i 80-liters sekk

Vedpris 70 kr / sekk

Pris pr. kWh i gammel ovn 1,31 kroner

Pris pr. kWh i ny ovn: 0,88 kroner

 

Eksempel 3:

Tørr bjørk

Ved kjøpt i 40-liters sekk

Vedpris 90 kr / sekk

Pris pr. kWh i gammel ovn: 2,54 kroner

Pris pr. kWh i ny ovn: 1,70 kroner

Kilde: Vedkalkulator, www.jotul.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer