Slik monteres varmepumpen

Gå til hovedinnhold

Slik monteres varmepumpen

Installasjon av luft til luft-varmepumpe krever langt mer enn å klistre den opp på veggen.

 

- Her var det hardt! Varmepumpeinstallatør Bård Engebretsen i Oslo Varmepumpe legger seg tungt mot drillen, mens boret sakte jobber seg varmt innover i den hvite muren. Omsider kommer boret langt nok inn.

- Dette er noe av den seigeste muren jeg har vært borti. Men sånn er det når man installerer varmepumpe – alle hus er forskjellige og det er alltid noen overraskelser underveis, sier Engebretsen.

Denne dagen har han tatt turen til Runi Tomter Hansen og Jon Kolbeinsen på Tåsen i Oslo for å montere en Daikin varmepumpe. Huset de bor i har to gamle vedovner, og oppvarmes ellers av elektriske panelovner. Enkelte av vinduene er nye og godt isolert – andre er gamle og trekkfulle. Fra taket henger istappene og vitner om energilekkasje til et kaldt loft.

- Med denne varmepumpen tipper jeg dere nesten kan få halvert strømforbruket til oppvarming, spår installatør Engebretsen. Omsider har han fått boret dypt nok inn i muren til å feste stativet som utedelen av varmepumpen skal hvile på. Nå bærer det inn for å feste innedelen.

 

Plassering

 

Familien har valgt en gulvmodell, det vil si en varmepumpe der innedelen kan plasseres lavt på veggen. De vil ha den under det ene vinduet i stuen, der de tidligere hadde en panelovn, slik at den kan gi varme til både stuen, spisestuen og tv-rommet innenfor. Utedelen har de valgt å plassere på muren under verandaen, der den blir mindre synlig enn på veggen under vinduet. Ledningene mellom delene legger de foreløpig under verandatrappen, men den har de tenkt å sage av til sommeren. Først da vil rørstrekket kunne legges skikkelig.

- Det er ikke noe problem å ha litt avstand mellom ute- og innedelen på varmepumpen, sier Engebretsen. – Men det er viktig å tenke gjennom hvor ledningene mellom de to delene skal gå. De må for all del ikke legges slik at de lager snublekanter og står i fare for å bli revet ut, legger han til. Rørstrekket bør være minst to meter langt, og maks femten for at ikke varmetapet skal bli for stort.  

Det er dessuten viktig at utedelen ikke henger for lavt. Om vinteren vil kondens fra maskinen dryppe ned på bakken og fryse. Dersom pumpen ikke henger i god avstand fra bakken, vil issvullen raskt vokse opp i pumpen og ødelegge maskineriet.

           

Jordet utekontakt

 

Hos familien Hansen/Kolbeinsen melder det seg tidlig et problem: Hvor skal varmepumpen ta strømmen fra?

- Det beste er om dere får en elektriker til å koble opp en jordet utekontakt, sier Engebretsen, som forteller at det er litt forskjell mellom merkene og modellene – noen pumper skal ha strøm til innedelen, mens denne altså skal ha til utedelen.

- Det er viktig at pumpen kobles til en egen, jordet kurs – aller helst med jordfeilbryter. Det holder med 16 ampere, sier han, og legger til at når man først får en utekontakt bør man be om en med to stikk, så har man også til motorvarmer, høytrykksspyler og lignende. Kontakten bør settes i nærheten av varmepumpen.

- Vi trodde at kontakten i stuen, der vi hadde koblet til panelovnen tidligere, holdt. Men da får vi ordne det så fort som mulig, sier Jon Kolbeinsen, som blir enig med Engebretsen om å bruke skjøteledning når pumpen skal testes mot slutten av dagen.

           

Hull gjennom veggen

 

Når Engebretsen har funnet nøyaktig hvor varmepumpens innedel skal henge, er det tid for å gjennombore veggen. Siden en varmepumpeinstallasjon krever hull tvers gjennom, bør man være sikker på plasseringen før man begynner. I hullet legger Engebretsen et rør. Uten et slikt beskyttelsesrør kan det fort komme fukt og råte i hullet.

- Og så passer jeg alltid på å skumme igjen hullet når jeg har trukket de nødvendige ledningene gjennom. Det er veldig viktig å tette det. Ellers blir det et kaldluftsug inn bak varmepumpa. Det vil både føre til kjøligere innetemperatur, og til at maskinen hele tiden blir stående og gå for fullt på grunn av termostaten, sier Engebretsen.

 

Pass opp for fukt

 

Mellom ute- og innedelen av varmepumpen skal det gå et dobbelt rørstrekk til gass, og en ledning til styrestrømmen. I tillegg er det et kondensrør fra innedelen som går ut i friluft. Det transporterer fukt når varmepumpen brukes som aircondition.

Engebretsen ruller ut det doble gassrøret fra en stor rull, klipper det til og trær det gjennom hullet i veggen. Endene fester han først i utedelen, så i innedelen.

- Her man må være veldig nøyaktig, forklarer han. Tilkoblingene må sitte som støpt, så det ikke oppstår lekkasjer. Det er også veldig viktig at rørene er frie for fukt når de tas i bruk.

- Fukt er varmepumpens verste fiende. Dersom det kommer fukt i gassrøret, dannes syre som spiser opp viklingene på motoren, forklarer Engebretsen. Derfor er han svært nøye når han kobler rørene på varmepumpen, både ute og inne. Etter tilkoblingen setter han på en vakuumpumpe ved rørinngangene på maskinens ytterdel.

- Vakuumeringen er en viktig del av prosessen når man installerer maskinen. Slurver du med dette, risikerer du å få en pumpe som fungerer dårligere, og som får betraktelig kortere levetid, forklarer Engebretsen.

 


Varmekabler

 

Mens vakuumpumpen står og går, legger Engebretsen en varmekabel i pumpens utedel. I Norge er varmekabel viktig for å unngå at frost bygger seg opp og ødelegger propellen inne i maskinen. Engebretsen legger kabelen i en slynge i bunnen av pumpen og stiller termostaten på to grader.

Når det er gjort, kobler han også til strømledningene mellom ute- og innedelen. I løpet av tiden dette tar, har vakuumpumpen sørget for at vakuumet i rørsystemet er blitt tilfredsstillende, og den kan kobles av.

 

Testen

 

Da er det omsider klart for å teste ut varmepumpen. Engebretsen tar frem en lekkasjesøker for å forsikre seg om at det ikke lekker noe sted i tilkoblingene. Deretter viser han Jon Kolbeinsen hvordan han skal ta ut og rense filtrene.

- Det største filteret, som tar de groveste partiklene, er det viktig at dere støvsuger jevnlig. De mindre filtrene kan dere vaske. Filtrene bør byttes etter tre års tid, forklarer Engebretsen.

Temperaturen på luften varmepumpen blåser ut kommer fort opp over 40 grader, og varmen brer seg raskt i rommet. Engebretsen setter på frontdekselet, og Jon Kolbeinsen smiler fornøyd.

- Ja, dette kjennes bra. Ikke synes jeg den ser så verst ut heller. Nå er det bare å sette seg ned og begynne å lese bruksanvisningen, sier Kolbeinsen. Maskinen har en rekke innstillinger, som for eksempel gjør det mulig å programmere den til å kjøre ulikt oppvarmingsmønster hver dag i uken.

Engebretsen på sin side lover å komme tilbake så snart familien har fått saget av utetrappen på verandaen, slik at koblingene kan legges som de skal. Først da er installasjonen helt ferdig. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer