Ikke stol på tallene

Gå til hovedinnhold

Ikke stol på tallene

Oppgitt effektfaktor på en varmepumpe er som regel målt ved pluss syv grader, og sier lite om hvilken varme du får tilbake når kulda setter inn.

 

- Effektfaktoren (COP) er ofte målt ved svært gunstige forhold, og da vil du kunne få en effekt helt opp mot fem og kanskje seks, men i fyringssesongen er det sjelden du vil få dager med effekt over 3, sier Bård Bårdsen i Norsk Varmepumpeforening. Når det er riktig kaldt er den kanskje ikke mer enn 1.

 

Sjekk årsvarmefaktoren

 

Et annet tall som kan gi deg en bedre pekepinn på hvordan varmepumpa du vurderer å kjøpe vil virke, men som vanligvis ikke finnes i markedsføringsmateriell, er årsvarmefaktoren. Den skal oppgi hva pumpa gir tilbake i gjennomsnittlig strømsparing over fyringssesongen. Årsvarmefaktoren vil variere fra landsdel til landsdel og fra år til år, avhengig av hvordan temperaturen i området er. De fleste leverandører har egne programmer for å simulere dette.  En test utført av Sveriges Provningsinstitut i samarbeid med Forbrukerrådet gir en god illustrasjon på hvordan årsvarmefaktoren kan variere kraftig fra landsdel til landsdel. En luft til luft-varmepumpe i et hus på sørvestkysten med en årsmiddeltemperatur på 8 grader og et varemebehov på 17 000 kWh i året ga en årsvarmefaktor på 2,4. På indre Østlandet og i Nord-Norge, der årsmiddeltemperaturen ble satt til 1,3 grader og varmebehovet 28 000 kWh, var årsvarmefaktoren 1,6.  I Oslo, langs kysten av Østlandet og i Midt-Norge med en årsmiddeltemperatur på 5,9 og et varmebehov på 20 000 kWh, hadde den samme pumpa en årsvarmefaktor på 2,0.

 

Få fullstendig oversikt

 

For å få fullstendig oversikt, bør du be om å få se varmepumpas virkningsgrad ved ulike temperaturforhold. Er det kaldt, vil for eksempel en luft til luft- og en luft til vann-pumpe bruke en del energi til avriming av utedelen, og mange pumper vil ha liten effekt i temperaturer under -10 grader. Det var det mange som erfarte sist vinter.

- Det er alltid en fordel å få oppgitt effektfaktoren ved flere temperaturer. Aller helst bør du få en kurve som viser hvilken effekt pumpa har ved ulike temperaturer. Først da vil du kunne avsløre om pumpa leverer godt for ditt behov. Det er veldig stor forskjell på hva varmepumper gir tilbake når vi går under minus fem grader. Enkelte leverer helt ned mot minus 15, andre er helt ubrukelige ved så lave temperaturer sier Paul Rune Ingebrigtsen, rådgiver ved Enøk-senteret AS i Ørsta.

Det er viktig å huske på at de offisielle testene gjøes under optimale forhold på laboratorier, og da er det vanskelig å ta hensyn til hva som vil skje dersom for eksempel pumpen blir installert i et gammelt trekkfullt hus. Det er heller ikke enkelt å simulere en norsk vinter der temperaturen går mye opp og ned.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer