Store forskjeller

Gå til hovedinnhold

Store forskjeller

Hvor mye strøm du sparer på varmepumpen avhenger av at installasjonen ble gjort på riktig måte.

SJEKK: Har du sjekket i ettertid at varmepumpen er riktig montert og gir den effekten som den lovet? Det burde du.

En rapport som ferdigstilles i disse dager viser at jobben som blir gjort i forbindelse med installering av varmepumpen har avgjørende betydning.

Derfor råder Enova alle som kjøper en slik varmepumpe om å sørge for å få med energimålere.

- Rapporten bekrefter at varmepumper er en god investering for både boligeiere og samfunnet, så lenge alt blir gjort på riktig måte. Vi ser faktisk eksempler på at utbyttet er enda høyere enn forventet, men samtidig ser vi at feil dimensjonering og slurv med installeringen gjør at noen uheldige forbrukere ikke får den varen de har betalt for, sier Helle H. Grønli, programsjef for bygg og varme i Enova.

Kjøper du en varmepumpe med energimåler, kan du selv sjekke at du får det resultatet du ble forespeilet og oppdage eventuelle driftsproblemer.

Installasjonen er avgjørende

De fleste nordmenn som har en varmepumpe har en rimelig luft/luft-varmepumpe. De siste årene har imidlertid en del boligeiere investert i mer avanserte modeller som luft/vann eller væske/vann.

Fordelen med disse er at de kan dekke større deler av varmebehovet enn en luft/luft-varmepumpe. Siden de kobles på et vannbårent system, kan de også brukes til å varme tappevann.

Ved bruk av varmepumpene får du mer varme igjen enn strømmen du tilfører.

Forenklet sagt kan du forvente å få cirka dobbelt så mye igjen for strømmen du betaler for med en luft/luft-pumpe sammenlignet med om du bruker panelovner, mens du kan få over tre ganger så mye igjen med en væske/vann-varmepumpe, ifølge Enova.

Effekten av en luft/vann-pumpe ligger normalt et sted imellom.

Undersøkelsen VVS-foreningen har utført i samarbeid med Enova bekrefter imidlertid at denne effekten varierer, og at det er avgjørende at varmepumpen er dimensjonert og installert riktig.

Varierer veldig

I undersøkelsen ble det ettermontert energimålere i 15 eneboliger i Oslo-området.

Hensikten var å finne ut hvor godt varmepumpene fungerer i praksis, og hva som kjennetegner gode og dårlige varmepumper.

– Vi ser at det faktiske resultatet varierer veldig. Det beste væske/vann-anlegget gir hele fire ganger så mye varme igjen for strømmen som panelovner, mens det samme tallet for det dårligste anlegget er nede på 1,5. For luft/vann-pumpene varierer denne faktoren fra 1,1 til 2,3, sier Grønli.

Det som kjennetegner de dårlige anleggene, er at de ikke er tilpasset boligens behov.

– Både under- og overdimensjonering av varmepumpen gir et dårlig resultat. Vi ser også at det er viktig at resten av anlegget er godt planlagt og tilpasset behovet, forteller Grønli.

10 000 i støtte til energimålere

Grønli håper undersøkelsen ikke gjør at noen vegrer seg for å gå til innkjøp av varmepumper.

– En varmepumpe som fungerer som den skal er en veldig god investering. Men i tillegg til å bruke fagfolk med god erfaring og referanser, bør du velge en varmepumpe med energimåler. Da kan du selv kontrollere at du får det produktet du har betalt for, sier hun.

Gjennom Enovatilskuddet har du krav på 10 000 kroner ekstra om du velger en varmepumpe med energimåler.

Med måler kan du få inntil 20 000 kroner tilbake dersom du velger en luft/vann- varmepumpe, og inntil 30 000 for en væske/vann-pumpe. 

– Energimålere bør bli en integrert del av alle varmepumper. Enn så lenge velger vi å premiere de husholdningene som velger en slik løsning, avslutter Grønli.

Forbrukerrådet har også foretatt mange tester av varmepumper hvis du er i tvil om hva du skal kjøpe, og har også en veileder på sine nettsider når det kommer til montering av varmepumpe.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer