Har du pusset opp? Få penger tilbake!

Gå til hovedinnhold

Har du pusset opp? Få penger tilbake!

Nå er oppgradering av bygningskroppen blitt en del av Enovatilskuddet. Det betyr at du har rett til å få tilbake penger for en energioppgradering, og du behøver ikke søke før du setter i gang.

OPPGRADERING: Oppgraderer du bygningskroppen på boligen kan du få mye penger tilbake fra Enova. Foto: Enova / Creative Commons
OPPGRADERING: Oppgraderer du bygningskroppen på boligen kan du få mye penger tilbake fra Enova. Foto: Enova / Creative Commons

Har du oppgradert boligen og inkludert omfattende energitiltak som forbedring av varmeisolasjonen av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur? Eller planlegger du slik oppgradering? I så fall bør du sjekke Enovas nye tilskudd på opptil 150 000 kroner.

 Fra nå av kan du nemlig få penger tilbake fra Enova om du oppgraderer boligen din til dagens energistandard. Målet er å få flere til å energioppgradere når de rehabiliterer.

 

Flere får støtte

– Nå blir støtte til oppgradering av bygningskroppen en del av Enovatilskuddet. Det betyr at du får tilskudd etter at tiltaket er gjennomført, og at du slipper å søke på forhånd, forklarer markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Enova åpner samtidig opp for at flere oppgraderingsprosjekter kan få støtte. Mens man tidligere måtte oppgradere til passivhus- eller lavenerginivå for å få støtte, er det nå nok å oppgradere til dagens energistandard.

 

Gamle krav holder

Det ble nettopp presentert endringer i energikravene i TEK10, men for Enova er det nok å tilfredsstille de gamle kravene for å få støtte. Har du gjennomført en oppgradering opptil dette nivået i løpet av de siste 18 månedene, kan du ha rett til hele 100.000 kroner. De som er enda mer ambisiøse og oppgraderer til lavenerginivå eller passivhusnivå, kan få henholdsvis 125.000 kroner og 150.000 kroner i tilskudd.

Målet med endringene er å få flere boligrehabiliteringer til å inkludere energioppgradering.

– Vi ser at mange kunne gjøre mer når de rehabiliterer boligen sin. Det er uheldig at de ikke griper sjansen, siden det da kanskje er 40 år til neste gang de har den samme muligheten, sier Kvam.

 

Begynn med energirådgiver

Til tross for at det nå blir enklere å få støtte, er Enova tydelig på at en slik oppgradering vil kreve en større investering.

Audhild Kvam.– Målgruppen er de som uansett har planer om å gjøre omfattende grep med bygningskroppen. Støtten fra Enova dekker deler av merkostnadene det innebærer å kombinere rehabiliteringen med en helhetlig energioppgradering, forklarer Kvam.

Enova anbefaler å begynne med å få en energirådgiver til å energimerke boligen din og utarbeide en tiltaksplan. Denne energiplanen gir en oversikt over hva du kan gjøre for at boligen skal bruke mindre energi. Energiplanen danner også grunnlag for å beregne hvilket nivå energioppgraderingen vil være på, og hvor mye du kan få i tilskudd. Etter at oppgraderingen er gjennomført, vil energirådgiveren rapportere forbedringene i boligens energitilstand.

- Etter en slik oppgradering vil du ha et moderne kvalitetshus, som ikke sløser med energi og har et inneklima som gjør boligen god å bo. Samtidig som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektøren.

Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake for energirådgiving. Du kan også kombinere støtten til oppgradering av bygningskroppen med de andre tiltakene i Enovatilskuddet.

 

Markedsendring

Enova vil fremdeles ikke prioritere å gi økonomisk støtte til isolering og bytting av vinduer når det gjøres som enkelttiltak.

– Både vårt og bransjens klare råd, er at man uansett bør velge mer energieffektive vindu når de gamle må byttes, og etterisolere og vindtette om man likevel skal gjøre noe med kledningen. Vår støtte vil forhåpentligvis motivere flere til å gjennomføre oppgraderingen som et helhetlig prosjekt. Da tror vi også sluttresultatet blir bedre. Samtidig som vi reduserer kostnadene for de som går foran, vil slike prosjekter være interessante for byggemesterbedriftene og bidra til læring og kunnskap i bransjen. Vi mener dette i sum vil bidra til at markedsutviklingen går raskere, sier Kvam.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler