Datostemplingen på varmepumpa går snart ut

Gå til hovedinnhold

Datostemplingen på varmepumpa går snart ut

De neste årene vil mange varmepumper nå sin antatte levetid. Er folk lei av varmepumper, eller vil de skaffe seg nye?

Til nå er det solgt om lag 750.000 varmepumper i Norge, og om lag 90 % av dem er luft til luft-varmepumper. Anslagsvis 93 % av varmepumpene er fortsatt i drift, følge tall fra Norsk varmepumpeforening.

Bjørn Birkeland i Prognosesenteret har utarbeidet prognoser på hvordan han tror markedet vil utvikle seg i tiden fremover. Han har tatt høyde for at levealderen til en varmepumpe ligger på i snitt 12 år.

– Erstatningsmarkedet kommer for fullt i løpet av ganske få år, tror Birkeland. I 2020 gir det alene et marked på 40 000 varmepumper som skal skiftes ut, poengterer Birkeland.

Til tross for at Birkeland sier de ikke har belegg for å vite hvor mange som har varmepumpe som kommer til å kjøpe en ny antar han at så mange som 90 prosent kommer til å erstatte sin gamle varmepumpe.

- Hvis man har et hull i veggen eller noe hengende i stuen, trenger man uansett et teknisk inngrep. I forhold til erstatningsmarkedet er produktenes levetid den viktigste forutsetningen, sier Birkeland.


Trøblet seg til

Jan Fredrik Selvèn fra Nesodden kjøpte tidlig i 2005 en Panasonic varmepumpe. Han var i utgangspunktet fornøyd med den, men da den etter hvert begynte å fuske skulle den vise seg å være vanskelig å få fikset.

- Jeg betalte 27 000 kroner for en varmepumpe som holdt seks vintre. Da jeg fikk noen til å komme og gi den service viste det seg at de ikke kunne gjøre noe som helst med den. Heller ikke å demontere. Da jeg forhørte meg på «bygg reis deg» i 2011, var det ingen som kunne svare meg på hvordan jeg skulle få fikset den eller hvor jeg kunne levere den for skroting, forteller Selvèn.

Løsningen måtte han komme opp med selv. Han stengte gassventilen til kompressoren, klemte gassrøret flatt, kappet det a og demonterte ytre og indre deler og leverte det til Follo Ren.

- Jeg synes det var merkelig og ille at ingen kunne hjelpe meg med dette. Man skulle jo tro at folk som er sertifiserte til å drive med slikt også kan rydde opp i gamle problemer. Det eneste jeg opplevde var at de skrev faktura på 3 000 kroner uten å kunne svare på noe som helst, sier han.


Snart krav om sertifisering

Fristen for å bli F-gass sertifisert er 1. september 2013, etter denne datoen vil det være ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. Norsk varmepumpeforening (NOVAP) sertifiserer personell i alle kategorier.
Varmepumpebransjen blir i høy grad berørt av F-gass forordningen. Forordningen gjelder ikke bare store kjøleanlegg, men også varmepumper og luftkondisjonering. De fluorholdige gassene HFK, PFK og SF6 er regulert gjennom Kyotoavtalen. Innen EU forsøker man konkret å minimere utslippene av disse gassene gjennom en egen forordning på fluorerte drivhusgasser, sier Bård Baardsen i NOVAP.

Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å implementere denne forordningen. I tillegg har Norge en særskilt avgift på import av disse gassene.

- NOVAP sin rolle denne sertifiseringen gjennom å tilby kurs som godkjente varmepumpemontører er nødt til å bestå. Denne sertifiseringen skal igjen også være med på å øke forståelsen for hvordan varmepumper fungerer slik at vedlikehold og demontering skal bli enklere for involverte parter, sier Baardsen.


Ikke gjør det selv

Baardsen forstår problemet til Jan Fredrik Selèn. Varmepumpebransjen har eksplodert på kort tid og den har til tider vært både kaotisk og uoversiktlig. Når ordningen er på plass fra 1. september bør det være lettere å få service og bli kvitt pumpene.

- Kompetanseheving er et nøkkelord. Det har vi nå fått. Varmepumpeverden ser helt annerledes ut i dag enn hva den gjorde i 2011. I tillegg til at kompetansen er bedre så øker også kvaliteten på varene i takt med utviklingen. Slik er det med alle elektroprodukter.

Baardsen anbefaler ingen å demontere pumpen selv. Dette bør gjøres av noen med den rette sertifiseringen.

- Vi er redd for disse gassene. Det er jo dette kurset i størst grad handler om. Jeg er sikker på at de aller fleste kommer til å få den hjelpen de trenger videre, avslutter Baardsen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler