Ikke reparer pipa selv

Gå til hovedinnhold

Ikke reparer pipa selv

Det jukses mye med tetningsmaterialer i piper. Nålefilt og tøyfiller i røykrøret kan føre til brann.

 

Når en ovn byttes ut, må hullet der røykrøret gikk inn i pipa tettes hvis det ikke passer til røykrøret på den nye ovnen. Fiskebollebokser passer ofte akkurat i slike hull, og svært mange velger å bruke metallskrammel, nålefilt eller tøyfiller som tetningsmateriale. Det kan føre til brann.

Tykkelsen på pipeveggen skal være lik over det hele, og blir det hull skal det tettes med samme materiale som pipa i utgangspunktet er laget av. Det betyr at hvis det er hull i en teglsteinspipe med 10 centimeter tykke vegger, skal hullet mures igjen med teglstein i samme tykkelse.

Det jukses mye med tetningsmaterialer i piper. Og for brannvesenet er det vanskelig å oppdage feil hvis det er et tynt lag med puss over. Men det er strengt forbudt å bruke blikkbokser, nålefilt og tøyfiller. Pipen svekkes når pipeveggene ikke har den tykkelsen de skal ha. Nålefilt og tøyfiller kan lett antenne, og giftig gass og flammer kan trenge gjennom pipeveggen.

 

Sjekk om ildsted og pipe er godkjent

 

Vær oppmerksom på at det selges brannfarlige ildsteder og piper fra Øst-Europa uten norsk godkjenning. Hvis du kjøper nytt ildsted eller pipe som mangler bruksanvisning eller merking, er det grunn til å være på vakt. Piper uten tilstrekkelig merking er neppe testet i forhold til de kravene som kun gjelder her i landet, og som er strengere enn ellers i Europa. Det er huseiers ansvar å påse at man har godkjent ildsted og rett type skorstein.

Det finnes mange ulike ovner og like mange variasjoner når det gjelder installasjon og plassering. Bruk en med kompetanse på området til å gjøre jobben, og pass på at du får dokumentasjon på at ovnen er installert etter gjeldende forskrifter. Det er ditt bevis på at alt er i orden.

 

 

Ildstedet er huseiers ansvar

Det er huseiers ansvar å sørge for at kvalifisert personell kontrollerer piper og ildsteder. Nye ildsteder og vesentlige endringer skal meldes til kommunen.

 

  • Alle som eier et ildsted skal sørge for at det er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for å forebygge brann.
  • Vedlikehold må skje jevnlig og av kvalifisert personell.
  • Eierne må sørge for at pipen og ildstedet virker som forutsatt. Ved feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann, må fyringsanlegget ikke brukes.
  • Det er eiers ansvar å sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er hele og uten hull, og virker som de skal.
  • Ved installering av nytt ildsted eller andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget, plikter eier å melde fra til kommunen.
  • Etter å ha fått varsel om feiing, skal man sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig så det kan feies på tilfredsstillende måte.
  • Minst hvert fjerde år skal kommunen sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegget og røykkanalene er hele, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Ellers skal det teies og føres tilsyn etter behov.
  • Ifølge loven skal feieren vurdere fyringsanlegget i forhold til brannsikkerheten. Hvis det oppdages feil som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi en skriftlig tilbakemelding til eieren med en tidsfrist for retting.

 

Kilde: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Brann- og eksplosjonsvernloven

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer