Spar på vannet

Gå til hovedinnhold

Spar på vannet

EU har i flere år jobbet med å innføre en egen standard for hvor mye vann et toalett skal bruke når det spyler.

Vann har aldri vært et knapphetsgode i Norge. Derfor har vi heller aldri sett sparebehovet. I siste utgave av Hus & Bolig satte vi søkelyset på hvor mye penger man kan spare ved å skifte til vannmåler. Mange ble overrasket over hvor store summene i realiteten var.

– Å spare vann er alltid lurt. Det er bra for miljøet og det er bra for lommeboken. Samtidig må vi nok innrømme å ha sett at når folk installerer vannmåler går forbruket ned den første tiden for så å øke sakte, men sikkert igjen etter en viss tid, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann.

Melheim mener forbrukerne mister bevisstheten rundt vannbruken og faller inn i gamle forbruksmønster. Norsk Vann ønsker at forbrukere skal være bevisste, men ikke så det går ut over komfort.

– Vi ønsker at folk skal spare fordi vi ønsker å spare vann. Å få folk til å spare er nok ikke like lett. Vannmåler er et gunstig verktøy i så måte, fordi det gir et klart bilde på hva du nøyaktig forbruker. Da er det også lettere å kjenne det på seg selv og sin egen økonomi. Å appellere til å spare miljøet biter nok på de færreste. Vi må nok i større grad fokusere på personlig økonomi, sier Melheim.

Ifølge det norske Vannverksregisteret (tall fra 2003) og Statistisk sentralbyrå bruker hver innbygger i gjennomsnitt 197 liter vann i døgnet. Det tilsvarer ca. 20 bøtter med vann. De kommunale vannverkene produserte til sammen 742,8 millioner m3 vann i 2006. På landsbasis går om lag en tredjedel av vannet tapt på grunn av lekkasjer fra ledningsnettet, mens 42 prosent går til husholdningenes forbruk. Tolv prosent brukes i næringsvirksomhet og annen industri, ca. syv prosent i næringsmiddelvirksomhet og åtte prosent til andre formål.

EU ønsker forandring

Siden januar 2011 har EU jobbet med å innføre en egen standard for hvor mye vann et toalett skal bruke når det spyler, fordi det er et stort behov for å spare vann. Innad i EU er det stor variasjon: I Nederland, Frankrike og Portugal er det eller vil det bli forbudt å installere toaletter som bruker mer enn seks liter vann. Også Storbrittania har en grense på seks liter, men oppfordrer til å bruke toaletter som bruker mindre hvis ledningsnettet tillater det. Vanlig spylemengde har vært syv eller ni liter. Flere land har påbudt spare-knapp.

En grense på tre liter ble nedstemt. Det seneste forslaget som ligger til behandling er basert på konklusjonen fra et ekspertpanel. De mener det mest gunstig spylevolumet ligger på et snitt av én full spyling, og tre reduserte spylinger.

David Cameron har nå tatt til orde for å komme unødvendige reguleringer til livs. Han mener det er bortkastet bruk av offentlige midler å bruke tid på slike reguleringer. I et senere innlegg sa også president for Europakommisjonen, José Manuel Barroso, at EU bør være “store på store saker, men små på mindre saker.” EU-komminsjonen har nylig gitt opp planene om å regulere størrelsen på olivenoljeflasker og bøyningen på slangeagurker.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer