Lånekassen strammer inn

Gå til hovedinnhold

Lånekassen strammer inn

Som student blir du nå straffet hvis du eier egen bolig som du leier ut, eller hvis du tjener penger ved salg av egen bolig.

Det er neppe nytt for de fleste studenter at inntekten og formuen din avgjør hvor mye lån du får omgjort til stipend. Er inntekten eller formuen din høyere enn grensene, vil du trekkes eller miste stipendet helt.

Men det er ukjent for mange at kapitalinntekter i studieåret 2012/2013 også teller som inntekt.

For mange studenter vil dette bety at de går glipp av verdifulle kroner i stipend.

Gjelder utleie og salg

I praksis betyr det at hvis du eier en leilighet som du leier ut mens du selv studerer, så vil leieinntektene du får inn regnes som inntekt.

Mange studenter sitter på en leilighet i hjemby eller lignende mens de studerer et annet sted i landet, men nå kan altså disse miste stipendet. At du ikke sitter igjen med en krone av leieinntektene fordi du bruker pengene fra leien til å dekke lån og avdrag spiller ingen rolle.

Nytt er det også at gevinst ved salg av bolig regnes om kapitalinntekt.

For de som rammes fungerer det slik at det stipendet du ikke hadde rett til vil bli omgjort til lån igjen etter at likningsopplysningene foreligger.

Det må imidlertid ikke betales tilbake før du skal begynne vanlig tilbakebetaling av studielånet. 

Ukjent antall rammes

Christin Dammen, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, sier at de ikke har noen oversikt over hvor mange studenter som eier eller leier ut egen bolig. Derfor vet de ikke hvor mange som kan miste stipend på grunn av slike inntekter.

- Effekten av denne regelendringen vil vi først kunne se høsten 2013 når vi kontrollerer omgjøringen av stipendet mot likningen fra inntektsåret 2012.

Det er politisk bestemt at stipendet til studenter i høyere utdanning skal behovsprøves mot inntekt og formue, så de nye reglene kommer altså fra Kunnskapsdepartementet.

- Det er lagt opp til at studenter kan tjene litt ved siden av studiene og samtidig få fullt stipend fra Lånekassen, men ikke ubegrenset. Det er opp til hver enkelt om man ønsker å tjene mer enn fribeløpet, men da reduseres stipendet. Alle får uansett like mye i støtte, forskjellen ligger i hvor mye som blir stående som lån og hvor mye som blir stipend, sier Dammen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer