Nye regler for betaling av strøm

Gå til hovedinnhold

Nye regler for betaling av strøm

NVE har begrenset kraftleverandørenes muligheter til å forskuddsfakturere kundene sine.

NYE STRØMREGLER: NVE ønsker å begrense mulighetene for forskuddsbetaling av strøm. FOTO: freeimages.com/Jason Antony
NYE STRØMREGLER: NVE ønsker å begrense mulighetene for forskuddsbetaling av strøm. FOTO: freeimages.com/Jason Antony

- Formålet med de nye reglene er å beskytte strømkundene. Vi ønsker å sette en stopper for at kraftleverandører opererer med kraftleveringsavtaler hvor kundene betaler store stipulerte forskuddsbeløp, for så å bli avregnet mot eget forbruk en gang i året, sier Heidi Kvalvåg, seksjonssjef i Elmarkedstilsynet i NVE.

Forskriftsendringene NVE har vedtatt, trådte i kraft fra nyttår. Det stilles nå også krav til at strømfakturaen «skal være oversiktlig og lett å forstå for forbrukeren».

- Forskuddsinnbetaling er i realiteten et usikret lån som kundene yter kraftleverandøren sin. Går leverandøren konkurs eller avvikler virksomheten, har kundene oftest tapt disse pengene. Med de nye reglene blir kundenes risiko mye lavere, understreker Kvalvåg.

Reglene, som er å finne i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.», Kapittel 7, gir klare kjøreregler dersom kraftleverandøren ønsker å benytte seg av forskuddsbetaling:

Kraftleverandøren kan kreve forskuddsbetaling for en periode på maksimalt ti uker fra fakturaforfall til tidspunkt for levering.

Forskuddet skal beregnes ut ifra offentlig tilgjengelig informasjon; forventet forbruk skal beregnes ut ifra historisk forbruk i målepunktet, prisen skal hentes fra NordPool Spot og omregning fra EUR til NOK skal skje ut i fra en pris fra Norges Bank.

Avregning mot faktisk forbruk skal skje for hver faktureringsperiode separat, innen rimelig tid etter periodens avslutning.

I dag er det mange nettselskaper som har en faktureringspraksis hvor man forskuddsfakturerer fastbeløpet i nettleien for neste periode. Reglene som begrenser adgangen til å forskuddsfakturere elektrisk kraft vil ikke påvirke denne praksisen.

«Forbruker» erstatter «husholdning»

I tillegg til de nye reglene om forskuddsfakturering har NVE endret forskriften slik at begrepet «forbruker» erstatter «husholdning». Bakgrunnen for endringen er et ønske om å gi privatpersoner det samme vernet uavhengig om de handler strøm til en bolig, fritidsbolig eller annet. Dette innebærer blant annet at de samme krav til informasjon på faktura gjelder for alle privatkunder.

Slutt på unntak for små forbrukere

Tidligere har forskriften gitt en adgang til fritt å velge faktureringsfrekvens for kunder med lavt forventet forbruk. Denne adgangen blir nå fjernet og også kunder med forventet forbruk under 8 000 kWh/år skal faktureres etter de nye reglene.

– Kundegruppen med lavt årlig forbruk er en ganske stor gruppe, særlig i byene, det er viktig for NVE at denne gruppen forbrukere har den samme beskyttelsen mot å bli lurt inn i ugunstige forskuddsavtaler, som andre forbrukere, avslutter, Kvalvåg.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer