Full seier til hytteeierne

Gå til hovedinnhold

Full seier til hytteeierne

Femten hytteeiere gikk til sak mot Vinje kommune i Telemark for å slippe å betale dobbelt tilknytningsgebyr. I forrige uke fikk de fullt medhold i tingretten, som dømte kommunen til å tilbakebetale nesten to millioner kroner.

HYTTEKOMMUNE: Vinje er en stor hyttekommune. Nå har femten hytteeiere vunnet frem i tingretten mot kommunen. Illustrasjonsfoto fra Rauland: Rikke Åserud.
HYTTEKOMMUNE: Vinje er en stor hyttekommune. Nå har femten hytteeiere vunnet frem i tingretten mot kommunen. Illustrasjonsfoto fra Rauland: Rikke Åserud.

- Hytteeierne har fått fullt medhold i tingretten, og er selvsagt veldig fornøyd med det, sier hytteeiernes advokat Øystein Slettebø til Hus & Bolig.

 

Engangsgebyr

Striden mellom Vinje kommune og hytteeierne gjaldt betaling av tilknytningsgebyr.

Et tilknytningsgebyr er et kommunalt gebyr som skal dekke kommunens utgifter når en eiendom tilknyttes det kommunale vann- og avløpsnettet. Det er et engangsgebyr, og størrelsen på det varierer ut fra størrelsen på bygningen som tilknyttes.

For mange av hytteeierne i denne saken lå gebyret på rundt 100 000 kroner – for noen opp mot 130 000.

 

Konkurs

Problemene oppsto da hytteutbyggeren, som hytteeierne hadde kjøpt tomtene og hyttene av, gikk konkurs. Da hadde hytteeierne allerede betalt inn tilknytningsgebyr til ham. Disse pengene skulle han ha betalt videre inn til kommunen, men i stedet forsvant pengene i konkursen.

For å få pengene sine, gikk kommunen da til hytteeierne. Den mente de måtte betale gebyret på nytt – denne gangen rett til kommunen. Hytteeierne på sin side mente det var urettmessig at kravet skulle rettes mot dem. De hadde jo betalt inn til utbygger allerede.

Alle hytteeierne betalte likevel det kommunen krevde. Det er disse pengene Vest-Telemark Tingrett nå har dømt kommunen til å gi dem tilbake.

 

Avtalen

Det hører med til historien at kommunen – før konkursen – ville at byggefirmaet skulle betale tilknytningsgebyrene for eiendommene. Utbyggeren ba kommunen flere ganger om å ordne dette med hytteeierne direkte, men fikk enten ikke noe svar, eller negativt svar.

- Det som har kommet frem i saken, var at det var praktisk for kommunen å fakturere utbygger for tilknytningsgebyrene, sier Slettebø.

- Kunne hytteeierne ha gjort noe annerledes – for eksempel ha bedt om å få betale direkte til kommunen?

- Jeg mener at hytteeierne ikke hadde noen grunn til å tvile på at dette var den rette måten å gjøre ting på. Når de fikk faktura fra utbygger, der fakturaen fra kommunen for tilknytningsgebyret var vedlagt, hadde de ingen grunn til å tro at det skulle være en risiko forbundet med denne måten å gjøre det på, sier Slettebø.

 

Må stole på innkrevingen

Hvilke konsekvenser dette vil ha for hvordan kommunen – og andre kommuner vil inndrive gebyrer på i fremtiden, tør ikke Slettebø å spå om.

- Men jeg vil jo si at det er et viktig prinsipp – som denne dommen understreker – at vi som innbyggere må kunne stole på at gebyrene som avkreves oss av stat og kommune innkreves på en trygg og forsvarlig måte. Det vil si: Slik at de ikke blir borte på veien, og slik at vi ikke dobbeltfaktureres dersom pengene forsvinner hos et mellomledd som kommunen eller staten selv har valgt, sier Slettebø.

 

Glad – med forbehold

Kjetil Kaasin er en av hytteeierne som nå skal få tilbake penger fra kommunen; i overkant av 100 000 kroner. Han er lettet og glad – men med forbehold.

- Jeg håper dommen blir stående, men det gjenstår jo å se om kommunen anker.

- Hvordan har du opplevd denne prosessen?

- Alt er jo lettere når man har vunnet frem. Vi er veldig fornøyd med det. Vi har jo hele tiden ment at vi hadde en bra sak, men på den annen side har kommunen fremstått som veldig trygge på at de hadde loven på sin side. Jeg har opplevd Vinje kommune, som er en av Norges største hyttekommuner og en svært rik kommune, som en veldig sterk motpart, sier Kaasin.

Huseiernes Landsforbund har støttet hytteeierne i denne saken.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler