Slik skiller du ut tomta

I de store byene i Norge skriker man etter tomter. I enkelte regioner er presset særlig høyt og har du en stor tomt du kan skille ut kan denne bli en gullgruve.

Generelle tomtespørsmål er regulert i Plan- og bygningsloven, men deling av tomt har en egen lov - nemlig Delingsloven.

Loven gir kommunene myndighet til å foreta deling av eiendommer. Du må påregne noe papirarbeid for å skille ut deler av tomta og selge den, men i de fleste kommuner er det likevel relativt uproblematisk å fradele en tomt.

- Selv om det er trangt i Oslo er vi flinke til å se an de forskjellige søknadene. Vi hjelper søkere på vei slik at søknaden i best mulig grad tilfredsstiller kravene. I mange tilfeller kan det være slik at ikke alle krav lar seg oppfylle. Da kan det være individuelle vurderinger som skal til for at man allikevel kan få tillatelse til å fradele tomten, sier fungerende enhetssleder Audhild Kvitle i enhet for deling og seksjonering i Oslo kommune.

I 2010 hadde Oslo kommune 101 forespørsler om fradeling av tomt. 96 av disse fikk tillatelse.

- Dette viser at vi gjør det vi kan for at man skal få delt tomten, men også at de som søker allerede vet at dette er en tomt det er mulig å dele.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer mener man generelt bør lempe på kravene for å skille ut tomt.

- En del kommuner er redde for fortetting. Disse kommunene har gjerne et vanskelig byråkrati. Det er stor forskjell fra kommune til kommune hvor lett det er å dele en tomt. Det er mer populært å gjøre dette utenfor de store byene, men dette har også med plass å gjøre. Det er ikke så mange steder i Oslo hvor det er plass nok til å sette opp flere eneboliger, sier han.

Ikke gratis

Å skille ut en del av tomta er slett ikke gratis. Kommunene skal ha sine gebyrer, men størrelsen på dem varierer veldig. Bare i Oslo kommune spretter du fort opp i totalt 40.000 kroner i gebyrer i fradelingsprosessen. Selger du for tre millioner blir likevel ikke 40.000 kroner altfor penger å bry seg om.

- Jeg synes 40.000 kroner er altfor dyrt når man skal skille ut tomt. Spesielt Oslo er sulteforet på enebolig- og rekkehusbebyggelse. Det må være billigere enn dette å skille ut tomter, sier Vammervold Dreyer.

Selger du den fradelte tomta, må du dessuten betale 28 prosent skatt av gevinsten ved salget. Slik blir en salgssum på 500.000 redusert til en gevinst på under 400.000 kroner.

- Gangen i tomtedeling er nokså lik fra kommune til kommune. Hvilke gebyrer og kostnader kan imidlertid variere veldig fra den ene kommunen til den andre. Dette må man bare sjekke i de enkelte kommunene. Ofte ligger informasjonen på nett slik som hos oss i Oslo, sier Kvitle.