Derfor slipper du isskraping med carport

Gå til hovedinnhold

Derfor slipper du isskraping med carport

En carport kan gjøre vinteren enklere med mindre snø og is på bilen. Som regel er den heller ikke søknadspliktig.

En garasje kan være fint å ha hvis du trenger et sted å jobbe litt, kanskje oppbevare eiendeler og selvfølgelig låse både bil, sykkel og annet utstyr trygt inne.

Har du egentlig bare en drøm om å slippe å skrape is av frontruta og skuffe snø av biltaket kan en carport være likeså greit. Men hvorfor iser det ikke på ruta når bilen står under en carport?

- Mye av den isdannelsen du får på bilvinduer, og spesielt frontruta, kommer på grunn av negativ stråling fra verdensrommet, forklarer Eyvind Fredriksen, forskningsleder hos SINTEF Byggforsk.

- Dette skjer spesielt på klare kvelder. Det har også med fuktighet å gjøre, at det er lunere i en carport. Men hovedsakelig slipper du is rett og slett fordi du har noe mellom bilvinduet og verdensrommet. Å legge noe over bilen vil gjøre samme nytte.

En carport under oppbygging. Foto: Tuva Bønke GrønningEn carport under oppbygging. Foto: Tuva Bønke Grønning

Fredriksen forteller at det fort kommer is på ruta hvis det har vært et par varmegrader og plutselig blir kaldere. Da er det ofte en del fuktighet som kan bli is. Hvis et bilvindu vender inn mot veggen på en bygning, kan du også oppleve å få mindre is på ruta.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Ikke tillatelse

I mange tilfeller trenger du heller ikke byggetillatelse for å sette opp en carport. For at det skal kunne kalles en carport må mer enn 50 prosent av veggarealet være åpent og det må ikke være plass til flere enn to biler.

- Isolering er uvesentlig. Definisjonen er satt av branntilsyn. En carport beskytter mot kuldestråling fra himmelen, som er den viktigste årsaken til at det iser på vinduene. Den beskytter også mot nedbør, blader og liknende så lenge det ikke blåser for mye, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Han trekker frem fire ting det er viktig å tenke på, rent teknisk:

  • Avstivning: Taket må være en skive som enten holdes fast av en annen bygning (tilbygg) eller av tre avstivede «vegger» (frittstående).
  • Snølast: Taket må dimensjoneres så det tåler snølasten på stedet.
  • Vindlast: Taket må forankres til vegger/søyler, som igjen forankres til fundamentet, slik at ikke vinden kan rive med seg carporten. 
  • Brann: Dersom carporten skal stå nærmere annen bygning enn åtte meter, kan det være at du må ta noen brannhensyn. 

Anders Kirkhus i SINTEFAnders Kirkhus i SINTEFNår det gjelder formaliteter, peker Kirkhus på at det er viktig å sjekke at du har tilstrekkelig bebyggbart areal.

- Ellers kan kommunen hjelpe. Husk at naboloven krever at du skal varsle naboene, selv om plan- og bygningsloven kanskje sier at du slipper å varsle, sier han.

I SINTEF Byggforsk sin veileder kan du lese om hvordan du går frem, og hva du bør tenke på.

Gjør det selv

En carport er ingen komplisert konstruksjon, og i mange tilfeller kan du fint sette den opp selv.

- Er du sånn passe nevenyttig bør det gå ganske greit å sette opp en carport selv. Det er ikke så mye verre enn å lage en terrasse, sier Jan Ove Skjelhaugen ved Bygger’n på Onstad i Moss.

Skjelhaugen forteller at du bør begynne med å støpe søyler som du setter reisverket på.

- Du trenger reisverk, kledning og takbord. Lag gjerne et skrått tak. Mange velger stålplater på taket. Veldig mange velger å ikke ha gulv i en carport, sier han.

En carport har altså en eller flere åpne sider og ingen mulighet til å låses.

- Trenger du et sted med litt mer lunk er det garasje du bør gå for, men det er en mer omfattende jobb, sier Skjelhaugen.Foto: SINTEFFoto: SINTEF

Sjekk reglene

Fra 1. juli i fjor ble firet på kravene for når du må søke byggetillatelse for noen carporter og garasjer. Det er imidlertid en del betingelser som må oppfylles.

Hos Direktoratet for Byggkvalitet (DBK) kan du svare på spørsmål i en veileder som vil gi deg svar på om akkurat din garasje eller carport vil være søknadspliktig.

For å kunne slippe å søke er det blant annet et krav at eiendommen er bebygd i utgangspunktet, og at det planlagte bygget er under 50 kvadratmeter. Det må også være minimum en meter til andre bygninger på eiendommen, og minimum en meter til nabogrensa. Er det imidlertid mindre enn to meter til bygning på nabotomta er det strengere krav til brannsikring.

En garasje kan brukes til mye annet enn å kun parkere bilen, men skal du ha stue, bad, våtrom eller soverom i bygget er det søknadspliktig. Det samme gjelder om du skal ha kjeller eller loft på garasjen. Et lite kryprom til oppbevaring er imidlertid greit.

100 meter fra sjøen

Når det gjelder selve bygget, kan ikke mønehøyden være over fire meter og gesimshøyde ikke over tre meter hvis vil slippe å søke.

Videre kan du ikke plassere bygningen over vann- og avløpsledninger. Bor du i et område som er regulert til landbruk, natur og friluftsformål eller reindrift er det begrensinger for hva du kan bygge.

I utgangspunktet kan du heller ikke bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen. Det kan finnes lignende regler ved elver og innsjøer. Det skal også være minst 30 meter til nærmeste jernebanespor, og bygger du i nærheten av offentlig vei er det også regler på hvor langt unna du må være.

Du må også være sikker på at bygningen plasseres på trygg grunn og undersøke faren for ras, flom eller andre naturskader. Du må også ha godkjent avkjørsel mot vei for å kunne bygge garasje.

Det er altså mye å tenke på før du setter i gang. Selv om alt ligger til rette kan det likevel hende eiendommen har begrensinger i reguleringsplanen som hindrer deg i å sette opp bygget. Det kan derfor være lurt å undersøke litt før du setter i gang for å være på den sikre siden.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer