Enkle råd om fuktproblemer

Gå til hovedinnhold

Enkle råd om fuktproblemer

Mange fortviler når de oppdager fukt eller andre inneklimaproblemer i boligen. Men noen problemer kan nokså enkelt la seg løse.

Fuktskader i tak.

Nå har Norges Astma og Allergiforbund laget enkle informasjonsvideoer som skal hjelpe folk til å finne riktig medisin til sin syke bolig. Forbundet har over lengre tid sett behovet for å informere enkelt og tydelig om de vanligste inneklimaproblemene boligeiere opplever.

- Mange av henvendelsene vi får fra publikum handler om fuktproblemer: Folk oppdager sorte prikker på badet, de synes det er en mistenkelig lukt i huset, eller de har problemer med dugg på vinduene og vinduskarmene inne i boligen. Det er en del problemer som går igjen. Derfor ønsket vi å komme ut med enkel informasjon som avdramatiserer situasjonene, men som samtidig gir folk tips om hvordan fuktskader kan forebygges og eventuelle problemer kan utbedres, sier Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i NAAF.

Arbeidet har resultert i elleve videosnutter, som alle er på noen få minutter hver, hvor typiske inneklimaproblemer blir satt i søkelyset gjennom en liten samtale mellom fagfolk.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

 

Enkle tiltak

- Noe av målet er å vise at mange av problemene folk opplever kan være forholdsvis enkle å gjøre noe med. Som for eksempel å sørge for godt inneklima på soverommet selv om det eventuelt måtte skorte litt på ventilasjonen: Det er så enkelt som å passe på ikke å ha vinduet på gløtt alltid, men i stedet ha det åpent om natten og så lukke det om dagen og sørge for at rommet varmes opp, før man eventuelt kjøler det ned igjen på kvelden og natten. På den måten kan man få tørket ut fukten som eventuelt hoper seg opp i løpet av natten, sier Gustavsen.

Et litt dårlig ventilert soverom behøver altså ikke å være krise, så lenge bruken av rommet er riktig. Sørger du for å få god varme der i løpet av dagen, ikke møblerer tungt mot kalde vegger og støvsuger regelmessig, er mye gjort.

- Mange tror at det må dyre tiltak inn. Og kommersielle aktører utnytter jo at det er blitt et marked for dyr og omfattende fuktutbedring. Men mye handler om riktig bruk av rommene, sier Gustavsen.

Videoene ligger nå tilgjengelig for alle via Astma- og allergiforbundets nettsider, naaf.no.

En av tre

Med på laget er det anerkjente inneklima- og bygningsbiologiske firmaet Mycoteam, samt Sintef byggforsk og Folkehelseinstituttet.

En undersøkelse gjort for Folkehelseinstituttet i 2016 viste at en av tre boliger trolig har fuktskader. Dette utgjør en relativt stor andel av boligmassen, og man kan ikke utelukke at dette medfører helserisiko for luftveissykdom hos relativt mange, selv om det bare skulle være de mer omfattende fuktskadene og de som er lokalisert i rom der man oppholder seg over lengre tid som har størst helsemessig betydning, skriver Folkehelseinstituttet i sitt sammendrag av undersøkelsen.

Fukt eller muggsopp samvarierer gjennomgående med allergi og helseeffekter i luftveiene inkludert astmautvikling og -forverring, astma nå, astma i løpet av livet, pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rhinitt og andre symptomer fra øvre luftveier samt eksem, heter det i studien. raa@huseierne.no

Det er flere grunner til at boliger får fuktproblemer. Her er noen av de viktigste:

 • Lekkasjer gjennom bygningskroppen (fra tak, vinduer eller grunn)
 • Lekkasjer fra vanninstallasjoner/røranlegg i bygget
 • Fuktighet bygget inn konstruksjonene (byggfukt)
 • Høy fuktproduksjon fra personer og aktiviteter i bygget i forhold til ventilasjon
 • Kondens på kalde overflater/kaldtvannsrør/kuldebroer
 • Flom

5 enkle råd mot fuktproblemer i boligen

 1. Sørg for god nok ventilasjon i alle rom.
 2. Flytt tunge møbler bort fra kald yttervegg.
 3. Sørg for at baderom bygges etter forskriftene, og helst etter våtromsnormen.
 4. Reparer eventuelle sprekker i takrennene, og se til at de leder vannet vekk fra veggen.
 5. Sjekk kalde loft og kjeller / krypkjeller jevnlig. Bruk nesen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler