Positiv til skattefritak for hytteeiere

Gå til hovedinnhold

Positiv til skattefritak for hytteeiere

Regjeringen vil gi kommunene mulighet til å frita hytteeierne for eiendomsskatt.

POSITIV: Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, er positiv til forslaget om mulighet for fritak fra eiendomsskatten for hytteeiere.
POSITIV: Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, er positiv til forslaget om mulighet for fritak fra eiendomsskatten for hytteeiere.

I revidert statsbudsjett som ble lagt frem i går foreslår regjeringen to endringer som kan påvirke hytteeiere rundt om i det ganske land:

  • Kommunene får adgang til å frita fritidseiendommer fra eiendomsskatt
  • Kommunene må benytte laveste skattesats på to promille for boliger og fritidsboliger første året det blir skrevet ut eiendomsskatt på slik eiendom

Slik det fungerer i dag må kommunene inkludere fritidsboliger når det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Regjeringen mener t fritak for fritidsboliger vil gjøre det enklere for kommunene å legge til rette for hytteutbygging.

- Endringene vil gi mer fleksibilitet til kommunene og en gradvis innfasing av eiendomsskatt for dem som eier boliger og fritidsboliger, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la frem det reviderte budsjettet i går.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

- Positivt

Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, mener det bare er positive sider ved forslaget.

- Det gjør at kommunenes valgfrihet når det kommer til hva de ønsker å ta inne eiendomsskatt fra blir mer fleksibel. Jeg synes det er positivt at de får den muligheten. Noen kommuner vil kanskje tiltrekke seg hytteeiere, mens andre ikke ønsker det, sier Batta.

 Han peker på at kommunene tidligere har kunnet velge å ha eiendomsskatt på verker og bruk, næringseiendom, bolig eller på alt.

- Bolig og fritidseiendom har frem til nå vært i den samme boksen, men hvis hytteeierne nå kan fritas vil det gi større fleksibilitet, sier han.
Ordfører i Norde Land, Ola Tore Dokken. Foto: Norde Land kommune

Ønsker flere hytter

Ola Tore Dokken (Sp) er ordfører i Norde Land kommune. Han gikk til valg i 2015 med løfte om å fjerne eiendomsskatten som ble innført i hele kommunen i 2014. Tidligere hadde de bare hatt eiendomsskatt på verker og bruk.  

- Hvis vi klarer å fjerne eiendomsskatten vil det være et konkurransefortrinn med tanke på de som ønsker å bygge hytter i kommunen vår, sier han.

Det er i dag omtrent 2500 fritidsboliger i Nordre Land, og ordføreren ønsker seg flere.

- Men jeg er usikker på om det vil være riktig å fjerne eiendomsskatt kun på fritidseiendommer, i alle fall for vår del. Jeg ønsker den jo helt vekk, sier han.

- Andre må betale mer

I Ringsaker, som er en av landets største hyttekommuner, er eiendomsskatten fra hytteeierne er viktig inntektskilde.

Ringsaker vedtok eiendomsskatt for hele kommunen i 2006, og innførte dette i 2007.

- Vi tar inn eiendomsskatt for å klare å dekke en del utgifter. Hvis vi skulle fritatt noen vil det i praksis bety at andre vil måtte betale mer, sier varaordfører Geir Roger Borgedal.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer