Trim hekken jevnlig - trafikksikker hekk er ditt ansvar!

Gå til hovedinnhold

Trim hekken jevnlig - trafikksikker hekk er ditt ansvar!

Mange dødsulykker skyldes dårlig sikt, og ofte er det hekk, busker og vegetasjon som er synderen.

HØYREIST: Mange liker at hekken hindrer innsyn, men husk at man i mange tilfeller også har regler å forholde seg til med tanke på hekkens høyde. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter.
HØYREIST: Mange liker at hekken hindrer innsyn, men husk at man i mange tilfeller også har regler å forholde seg til med tanke på hekkens høyde. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter.

Nå når skolene er i gang igjen og mange barn går og sykler fra hjemmet til skolen, er det ekstra viktig å gjøre ferdsel forbi eiendommen din så trygg som mulig.

Visste du at du som boligeier kan bli stilt ansvarlig strafferettslig eller erstatningsrettslig dersom det skulle skje en alvorlig ulykke, og det senere viser seg at høyden på hekken ved frisiktsonen var for høy?

Nettopp på grunn av disse tingene er det viktig at du passer på at hekken din ikke utgjør noen fare for andre!

Du leser nå en artikkel fra Hus & Bolig. Meld deg inn i Huseierne og få bladet rett hjem fire ganger i året – samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Kan redde liv

Har du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du som sagt selv ansvar for at det er fri sikt.

Du må sørge for at hekk og busker ikke er høyere enn 50 cm over gateplan.

En felles dugnad i lokalmiljøet og økt bevissthet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer er spesielt viktig nå rundt skolestart. Det kan forhindre ulykker og redde liv!

Så sjekk sikten og ta beskjæringen nå, slik at skolebarna kan sykle og gå trygt forbi eiendommen din. Barn som går eller sykler kan fort bli usynlige bak en stor hekk, i tillegg til at barn har større problemer enn voksne med å bedømme fart og avstand.

Oppmerksomheten til de små er heller ikke alltid på topp leng av gangen, så da er det helt avgjørende at bilister har mulighet til å se disse sårbare trafikantene.

- Ukjent for de fleste

Reglene om høyde på hekk ved frisiktsone er lovfestet i veiloven og i forskrifter tilknyttet denne loven.

Veimyndighetene kan pålegge at en boligeier som har avkjørsel til offentlig vei overholder disse reglene, og dersom det er nødvendig kan veimyndighetene for eiers regning sørge for at høydebestemmelsene overholdes.

- Veiloven gir også veimyndighetene adgang til å bøtelegge personer som uaktsomt bryter reglene. I verste fall kan det å bidra til fare for ferdsel på offentlig vei være straffbart etter bestemmelser i straffeloven, forteller Morten Fæste, advokat i Huseierne.

Generelt har folk flest altfor dårlig kunnskap om lovverk som knytter seg til sin egen eiendom, mener Fæste.

- Veiloven er ukjent materie for de fleste, og det er grunn til å tro at mange ikke er klar over at boligeiere med avkjørsel til offentlig vei selv har et ansvar for å holde frisiktsoner åpne, og at de kan få juridiske problemer dersom de unnlater dette.

Du kan bli holdt ansvarlig

På spørsmål om hvorvidt man som boligeier kan bli stilt ansvarlig strafferettslig eller erstatningsrettslig dersom det skulle skje en alvorlig ulykke, svarer Fæste at dette beror på en helhetsvurdering, men som utgangspunkt må svaret være ja i begge tilfeller.

- Boligeiere bør generelt holde seg oppdatert på regelverket som gjelder private veier og avkjørsler mot offentlig vei. Det er i det hele ganske enkelt å holde seg oppdatert, og Statens vegvesen, Plan- og bygningsetaten etc. har gode veiledere på sine nettsider som er tilgjengelig for publikum, sier Fæste.

Sikt ofte årsak

Vegvesenets analyser av dødsulykker på sykkel, viser at de alvorligste ulykkene skjer fordi syklisten blir oversett selv om det er fullt dagslys. Det kan skyldes at syklisten havner i blindsonen til store biler, glemmer å gi tydelig tegn, har på seg for mørkt tøy eller slurver med å bruke lys og refleks.

Men i hele 34 prosent av ulykkene skyldes dødsfallet altfor dårlig sikt. Det kan være gjerder, terreng eller vegetasjon som hindrer sikten. Vegetasjon alene hindret sikten i 13 prosent av ulykkene.

Analyser viser også at 5 av 10 sykkelulykker skjer i krysningspunkt, 6 av 10 ulykker skjer der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere og hele 8 av 10 ulykker skjer i dagslys.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer