Husk datostemplingen

Gå til hovedinnhold

Husk datostemplingen

Visste du at slangen på gassgrillen din faktisk har en holdbarhetsdato?

De fleste av oss er påpasselig med å stenge av gassen og sjekke at alt er som det skal etter at man er ferdig med grillingen.

Men mange vet ikke at selve gasslangen i seg selv utgjør en stor brann- og eksplosjonsfare hvis den ikke byttes ut regelmessig.

De fleste er nemlig ikke klar over at slangen på gassgrillen er merket med datostempling, og bytter derfor ikke ut gasslangen når det trengs.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Holder opptil 3 år

Gasslanger har begrenset levetid, og det finnes ikke noe fasitsvar på holdbarheten til en gasslange.

Noen ganger kan den vare kortere enn to år, andre ganger lenger.

Står grillen ute hele året, vil slangen og grillen bli utsatt for større belastninger. Særlig sterkt direkte sollys og temperaturforandringer gjennom årstidene påvirker levetiden til gummien i slangen.

If Skadeforsikring råder forbrukerne til å bytte slange hvert andre eller tredje år.

Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du enkelt skal kunne finne ut hvor gammel den er.

Se etter lekkasjer

Alle som starter grillsesongen må rutinemessig sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer.

– De fleste branner og eksplosjoner ved grilling skjer når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen, sier fagsjef Leif Høyland ved If Sikkerhetssenter.

Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

– En slik såpepensling bør du gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen, sier han.

Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

– Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. Fjern alle varmekilder, gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, sier Høyland.

Huskeregler ved gassgrill:

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Lufta kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker, så hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna.
  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plasser gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.
  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.
  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med en gang du merker det.
  • Hold grill og gassbeholder i god stand, og ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.
  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.

Kilde: If Skadeforsikring.