Spar tusenlapper i avgifter

Gå til hovedinnhold

Spar tusenlapper i avgifter

Kjøper du en ny bolig som ingen har benyttet før deg, slipper du unna med langt lavere dokumentavgift.

Det er ikke bare boligspekulanter som gnir seg i hendene når boligmarkedet er brennhett. Økte boligpriser betyr også økte inntekter for staten.

Milliardene ruller inn i statskassa, og det ser ikke ut som om regjeringen vil gjøre noe med dokumentavgiften med det første.

Men visste du at visse selveierboliger kan kjøpes og overføres uten at du må betale svimlende summer i dokumentavgift?

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Blir fort tusenlapper

Med dagens system er det slik at staten skal ha 2,5 prosent av boligens markedsverdi på tinglysningstidspunktet.

Det betyr at hvis du kjøper en bolig til 2 millioner, så skal staten ha 50 000 kroner i gebyr. Kjøper du bolig til 4 millioner kroner, bidrar du til statskassa med hele 100 000 kroner.

Men mange er ikke klar over at dokumentavgiften er mye lavere hvis du kjøper en bolig som er nyoppført eller under oppføring.

– Dette gjelder vel å merke kun ved første overføring, ingen mellomliggende transaksjoner ved salg via tredjepart eller ved utleie, sier Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Satsen på 2,5 prosent er den samme også her, men den viktige forskjellen ligger i at ved kjøp av en bolig som i sin helhet er nyoppført eller under oppføring, og som da ikke har vært brukt tidligere, blir dokumentavgiften fastsatt med utgangspunkt i tomteverdien.

Dette kan være lurt å ha i bakhodet i disse tider, der prisene på brukte boliger historisk sett aldri har vært så like prisene på nye boliger som de er nå.

Tunga rett i munnen

Merk at hvis du kjøper en bygård, et gårdsbruk, enebolig eller annet som du totalrenoverer, rehabiliterer eller endrer på annen måte, vil dokumentavgiften bli beregnet på vanlig måte.

Reglene ble i sin tid begrunnet med at lovgiverne ønsket å stimulere boligbyggingen. Det er likevel enkelte fulle fritak fra avgiftspliktent.

Dette gjelder overføring av bolig mellom ektefeller, også ved skilsmisse, overføring av felles bolig mellom samboere som lever i ekteskapslignende forhold etter samlivsbrudd, samt arv i samsvar med arvelovens regler.

– Det er viktig å merke seg at man må ha vært samboere i minst to år, eller ha/vente felles barn. Unntaket gjelder også ved dødsfall. Ved arv slipper du ikke unna dokumentavgiften hvis du har fått en bolig som forskudd på arv, sier Magnussen.

Hvis du kjøper leilighet i borettslag, slipper du helt unna denne ekstrautgiften til staten. Her må du kun betale et lite gebyr til forretningsfører.

Dokumentavgift:

• Dokumentavgift er en særavgift til statskassen, og har som hensikt å skaffe staten inntekter.

• Avgiften er 2,5 % av eiendommens salgsverdi / markedsverdi på tinglysningstidspunktet, minst 250 kroner.

• Den blir ofte kalt flytteskatt, og denne avgiften skal betales ved tinglysning av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom.

• Det rammer altså selveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sam-eieandeler.

• Du slipper dokumentavgift hvis du kjøper leilighet i et borettslag; da betaler du bare et gebyr til forretningsfører.

• Ved kjøp av nyoppført selveierbolig er det bare tomteverdien det skal betales dokumentavgift av.

• Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten, som går på overføring mellom ekte-feller, også ved skilsmisse, overføring mellom samboere etter samlivsbrudd og arv i samsvar med arvelovens regler.

• Statens kartverk har ansvaret for inn-kreving av dokumentavgiften.

• Dokumentavgiften er omdiskutert og forhatt av mange, og det har fra ulikt politisk hold blitt tatt til orde for å fjerne dokumentavgiften.