Se opp for superlativer

Gå til hovedinnhold

Se opp for superlativer

Formuleringer som ”et steinkast fra sentrum”, ”sjøutsikt” og ”unike muligheter” brukes ofte for å dekke over virkeligheten. Ikke la deg lure.

Det er ønskelig å få slutt på formuleringer i boligannonser og prospekter som lover mye, men holder lite. Du bør se opp for superlativer, lokkepriser og fotomanipulasjon. I mars 2007 kom derfor en ny bransjenorm for markedsføring av boliger. Den skal forhindre villedende og utilstrekkelig markedsføring. Normen stiller strenge krav til blant annet prisantydning, billedbruk og ordbruk. Men vær oppmerksom på at det fortsatt gjøres mange overtramp. En eiendom mellom Fredrikstad og Sarpsborg, ti kilometer fra havet, ble nylig omtalt i brede ordelag som ”sørlandsidyll”.

 Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

 

Lokkepriser

 

Superlativene i annonsene skal vekk. Det samme skal lokkeprisene. En undersøkelse fra 2006 viser at halvparten av alle boliger på markedet selges over prisantydning. I Oslo går 70 prosent over prisantydning. Det har også ofte vist seg at selger, når det kommer til stykket, ikke er villig til å selge for prisantydningen som oppgis i annonsen. Dette skal det bli en slutt på. I bransjens egen norm fremgår det nå at prisantydningen ikke skal settes lavere enn det selger er villig til å akseptere. Prisantydningen skal heller ikke settes lavere enn meglerens objektive vurdering av boligen skulle tilsi.

 

 

Geografi

 

Megleres forhold til geografi har de siste årene vært nokså lemfeldig. I Oslo har boliger over nær sagt hele byen hatt en tendens til å tilhøre ”trendy Grünerløkka” i boligannonsene. Nå er kravet at det må være samsvar mellom oppgitt stedsnavn og det som er gjengs oppfatning av hva som faller inn under det aktuelle stedsnavnet. Er det tvil, skal megler konferere kartverk. Ikke bare positive, men også negative trekk ved nærmiljøet bør nå frem til de interesserte kjøperne.

 

Foto 

Det er en kjent sak at himmelen lett kan gjøres ekstra blå med litt bildebehandling, og slik bildemanipulering er etter hvert blitt nokså vanlig og til en viss grad akseptert i bransjen. Om det for eksempel er i orden å fjerne høyspentledninger fra bilder er imidlertid diskutabelt. Dette er ting du bør være oppmerksom på som kjøper. Bransjenormen krever at fotografiene skal gi et ”objektivt og representativt” bilde av boligen og eiendommen.  

Mer fra Huseierne

Se alle artikler