Dette bør du sjekke på visning

Gå til hovedinnhold

Dette bør du sjekke på visning

På en visning er det viktig at du får sjekket boligen. Sjekke alle detaljer før du kaster deg inn i en kostbar budrunde.

Bruk visningen fornuftig, og ta gjerne med deg en fagmann eller noen du kjenner som har god greie på bygg. Vær spesielt nøye med å undersøke bad, kjeller og loft. Husk at det er lov å spørre om detaljer, og les for all del prospektet, taksten og egenerklæringen nøye. Opplysninger om negative forhold ved leiligheten bør sjekkes grundig. Er du i tvil om betydningen av noe av det som står oppført, kan det være lurt å be om å få det forklart. Mottar du informasjon på visning som er avgjørende for ditt bud, bør du be om å få dette skriftlig.  

 Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

1. Kjøkkenet

Se etter skjolder eller misfarging under oppvaskbenken. Det er gjerne her lekkasjer oppstår. Kan du kjenne mugglukt er det et dårlig tegn. Undersøk at rør og stoppekraner ser bra ut. Buler eller skjolder under oppvaskbenken, på gulvbelegget eller parketten er et klart tegn på lekkasje. Forsikre deg også om at alt er tett i tilknytning til oppvaskmaskinen. Pass på at kaldtvannsrør fra hovedstoppekran er isolert, også gjennom veggen. Her kan det oppstå kondens som skaper muggsoppvekst.

           

2. Bad og våtrom

Spør om arbeidet på badet er utført av godkjent rørlegger, og om det foreligger papirer på dette.  Sjekk også om det er gjort etter Våtromsnormen. Dette er ikke påbudt, men gir deg en ekstra sikkerhet.  Nye baderom skal ha membran, som er et tettesjikt som sørger for at fukt ikke trenger gjennom. God ventilasjon er også svært viktig. Undersøk sluk, og forsikre deg om at det er riktig fall. Dusjes det rett på gulvet kan du skru på vannet for å se hvilken vei det renner, eventuelt kan du bruke en liten ball eller klinkekule. Sjekk om veggen buler ut ved dusjen og klem for å kjenne om det finnes myke punkter. Bruk luktesansen. Mugglukt eller annen unormal lukt kan være tegn på at noe er galt. Bank på flisene, og sjekk at alle er hele. Får du en hul lyd, kan det bety at de er i ferd med å løsne og at veggen er fuktskadet. Se etter sorte og rødbrune flekker. Det kan være tegn på muggsopp. På flislagte bad, kan du ofte se dette mellom fugene. Sjekk også selve fugene. Ofte løsner fugematerialet etter noen års bruk, noe som kan føre til at vann trenger inn bak flisene. Undersøk også tilstøtende rom for fuktskader.

 

3. Kjeller

Se etter saltutslag på muren dersom den ikke er malt, pusset eller kledd inne. Saltutslag kan du se som hvite spor eller roser fra gulvet oppetter veggen. Har buksene dine noen gang blitt våte nederst vinterstid kan du ofte se noe tilsvarende når de tørker. Saltutslag er en klar indikasjon på dreneringsproblemer. Hvis kjellerveggen er isolert og kledd med plater eller panel, bør du forsikre deg om at isolasjonen ikke ligger inntil grunnmuren. Det kan skape kondens inne i veggen. Byggforsk anbefaler utvendig isolering av kjellere. Se etter sorte prikker, eller malingen som er løs eller blærer. Det kan lønne seg å titte bak ting som kommoder, skap og annet som står inntil veggen. Her dannes det gjerne kondens, og du får synlig muggsoppvekst. Har kjelleren gulvbelegg, bør du være oppmerksom dersom dette buler. Husk at god ventilasjon er viktig i en kjeller, så finn ut om den fungerer som den skal. Planlegger du å leie ut i kjelleren må du i tillegg huske å undersøke om den er godkjente som boareal. Hvis selger opplyser at lokalene er godkjent bør du be om å få det skriftlig hvis det ikke allerede er oppgitt i salgsdokumentene.

 

4. Loft

På loftet kan fukten komme både innenfra og utenfra. Et kaldt loft kan for eksempel få store skader dersom varm inneluft fra resten av huset trenger opp og kondendserer. Vær spesielt oppmerksom dersom rom under har downlights. Dette skaper ofte utettheter, og den varme luften vil da lettere kunne stige opp og gi fuktskader. Kjenn etter om det lukter rart. Undersøk materialer som blærer, sveller eller er misfargede. Ta en ekstra sjekk ved alle gjennomføringer. Finner du muggvekst eller råte kan det være et alvorlig problem, og kanskje en lekkasje. Som ellers i huset, bør du også her sjekke ventilasjonen. Har du mulighet bør du i tillegg titte på taket utvendig og se om det virker i god stand. Mose og vabler på underlaget kan være tegn på at taket er dårlig. Takstein som ligger ujevnt eller har begynt å knekke kan bety at underlaget er ødelagt. Vær nøye med å sjekke beslag rundt pipen og andre gjennomføringer, og se etter om takrenner og avløp fungerer som de skal. På vinteren, kan istapper som henger ned fra takskjegget tyde på dårlig isolering eller at luftingen av taket er for dårlig.

 

5. Soverom og stue

Selv om soverommet og stuen ikke er de mest utsatte rommene i en bolig, bør du også undersøke disse nøye. I et dårlig ventilert soverom kan det lett oppstå opphopninger av fukt.  Et voksent menneske utskiller 40g vann i timen. Det gir 600 til 800 gram i et dobbeltrom i løpet av en natt.  Når det kondenserer mot en kald yttervegg, kan det oppstå soppvekst. Se spesielt bak møbler som er plassert mot ytterveggen. Undersøk også vinduene for å finne ut om det er kondens på dem. Gjør det samme i stua, og ta en ekstra titt i vinduskarmen etter spor av kondens som kan ha oppstått vinterstid. Undersøk i tillegg parketten eller gulvbelegget. Stua er også vanligvis stedet med flest elektriske apparater,  som TV, stereoanlegg og radio. Ser stikkontakter og ledninger bra ut, eller er det tegn som tyder på at eieren har gjort mye av arbeidet selv?

 

6. Energi

Selv om oppvarming er en av de største utgiftene i en bolig, er det få som vurderer forventede energikostnader når de er på visning. Spør hvilke utgifter forrige eier har hatt til oppvarming. Kan du kun fyre med elektrisitet, eller finnes det andre oppvarmingsmuligheter? Et ildsted gir mye ekstra varme kalde vinterdager. Er boligen installert med luft-til-luft varmepumpe, eller vannbåren varme med alternative energikilder, kan det spare deg for mye penger. Et styringssystem med regulering av dag og natt-temperatur kan også være et godt alternativ. Finn ut om boligen er godt isolert. Den beste besparelsen gjøres med såkalte passive tiltak. I vanlige boliger er isolasjonstykkelsen sjelden mer enn 15 centimeter, men det bygges stadig flere lavenergihus med tykkelse mellom 25 cm og 50 cm. Sjekk også vinduene. Der kan mye varme gå tapt. Det finnes både to- og trelags isolerglass på markedet som er ekstra tette. Valg av ventilasjon kan også være avgjørende. Byggforsk anbefaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning, som ofte blir benyttet i lavenergihus. Vær også oppmerksom på eventuelle utgifter til kjøling om sommeren. Husk at enøk tiltak ikke må gå på bekostning av innemiljøet, så hold øynene oppe for fuktskader.

 

7. Pipa og ildsteder

Se etter sprekkdannelser, utettheter og sotavleiringer. Skjolder kan tyde på kondensproblemer. Spør om det har blitt gjort noen form for rehabilitering på pipa, og få klarhet i når den sist ble inspisert og godkjent av en feier. Husk at teglsteinspiper ikke kan dekkes til med noe, og alle fire sider av pipen skal være synlige. Elementpiper skal ha to synlige sider. På teglsteinspiper skal feieluken ha minst 30 cm klaring til brennbart materiale. Spør gjerne etter monteringsanvisningen, som skal foreligge for nyere ildsteder.

 

8. Elektrisk

Spør om arbeidet er utført av fagmann og få eventuell dokumentasjon på dette. Vær skeptisk til gamle anlegg med skrusikringer. Går sikringer ofte, kan det være tegn på at anlegget er overbelastet. Se etter løse ledninger og stikkontakter. Kjenn på sikringene. Er de varme er det også et tegn på for mye belastning. Lukter det varmt eller svidd ved sikringsskapet er anlegget trolig klart for utskiftning.  Se også etter løse stikkontakter og brunsvidde ledninger. Still spørsmålstegn ved ting som tyder på at eier har gjort koblinger på egenhånd.

 

9. Uterommet

Se etter misfarging, sprukken maling, avskalling og blæring. Undersøk takrenner, og forsikre deg om at vannet ledes bort fra grunnmuren. Se ekstra nøye på vinduene, og sjekk dem for råte og kondensering.

 

10. Tomta

Ikke overse tomta når du er på visning. Sjekk solforholdene. Sol på uteplassen er bra, men husk at på varme sommerdager bør boligen ha god solskjerming for å unngå at det blir for varmt innendørs. Undersøk om det er reguleringsplaner for området. Kanskje tar nye bygg sola eller utsikten din. Husk også at naboens planer for utbygging av sin tomt kan ha mye å si for deg. Trær, hekker og gjerder har satt mange gode naboforholdet på prøve. Skråner tomta mye, og det er helling mot veggen eller grunnmuren kan det være fare for at det oppstår lekkasjer. Undersøk om tomta tilhører boligen, eller om det er snakk om en festetomt, der du betaler en fast årlig leiepris til eier. Er tomten i et sameie eller borettslag festet, kan det være planer om å kjøpe den ut. Det kan bety en økning i husleien.

 

Rådene og tipsene i denne artikkelen er utarbeidet i samråd med spesialrådgiver i innemiljø, Gaute Flatheim, i Flatheim AS.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer