Advokathjelp gjennom forsikringen

Gå til hovedinnhold

Advokathjelp gjennom forsikringen

Får du problemer i forbindelse med kjøp og salg av bolig inkluderer sannsynligvis din villa- og innboforsikring rettshjelpdekning.

Oppdager du feil på badet eller andre steder når du har tatt over den nye boligen din, og mener du har et rettmessig krav mot selger etter avhendingsloven, bør du sjekke om du kan få dekning fra forsikringsselskapet ditt.

- De fleste villa- og innboforsikringer har denne formen for rettshjelp, og kan dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner. Overraskende få er klar over dette tilbudet, forteller advokat Line Parelius i Huseiernes Landsforbund.

Alle som henvender seg til organisasjonen får automatisk opplysning om rettshjelpsforsikringen dersom kostnadene knyttet til saken overstiger en egenandel som ligger mellom 3 000 og 4 000 kroner. I tillegg kommer en egenandel på 20 prosent for det resterende beløpet.

Vilkårene kan variere noe fra selskap til selskap. Hos If, som Huseiernes Landforbund har en avtale med, er forsikringssummen 80 000 kroner, og egenandelen 4 000 kroner.  Er du forsikret gjennom et annet selskap kan du undersøke vilkårene i forsikringsbeviset, eller kontakte selskapet direkte dersom et krav blir aktuelt.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Krever en tvist

 

Forutsetningen for å få dekning er at det er snakk om en tvist. Du får for eksempel ikke dekket kostnadene til å utrede en problemstilling. Forsikringen gjelder også kun det produktet som er forsikret, altså eiendommen når det dreier seg om en villaforsikring. Innboforsikringen vil kunne brukes i forbindelse med en kontraktstvist. Har du krav på forsikring, vil den vanligvis dekke advokatutgifter, utgifter til retten, utgifter til sakkyndige og vitner.

 

Skriftlig søknad

 

Alle retthjelpssøknader skal være skriftlige, og de fleste henvendelser går i dag via advokat. Likevel kan privatpersoner også ta direkte kontakt. Har du krav på dekning, vil du da få et tilsagnsbrev, og kan kontakte en advokat der du avtaler timepris. Ved oppgjør krever forsikringsselskapet spesifisert timeliste fra advokat og dokumentasjon på at egenandel er betalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer