Ikea på taket

Gå til hovedinnhold

Ikea på taket

Har du tatt høyde for hvor mye du faktisk kan frakte i bilen- og på taket av bilen din, eller hvor godt det skal sikres når du tar en kjapp tur til møbelutsalget og handler?

Bergens Tidende kunne for et par dager siden melde at politiet tok førerkortet på stedet da en mann kom kjørende med fire store og dårlig sikrede pappkasser på taket av en liten personbil i Bergen. Det var en årvåken bilist som meldte fra til politiet da han så mannen kjøre ut fra Ikea med den tilsynelatende farlige lasten. Politiet hevder at passasjeren i bilen holdt fast deler av lasten med hendene.

I følge føreren selv, inneholdt de store pappkassene puter. Han skulle bare hjelpe sin bror med flytting forklarte han selv til avisen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Potensiell fare

Da Hus & Bolig kontakter politiet på telefon for å spørre om reglene for frakt av gods, henviser de til Vegvesenet. Vi får til slutt tak i Vegdirektoratet.

Avdelingsdirektør i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, Ingrid Heggebø Lutnæs er ikke i tvil om at det dreier seg om uforsvarlig sikring da hun får lenken til artikkelen og bildet i BT.

- Spesielt den lange pakken på siden vil mest sannsynlig kunne ramle av, sier hun.

Klare regler 

Lutnæs minner på at Vegtrafikkloven har klare regler for hvordan du kan laste på taket.

- Vognkortet inneholder dessuten informasjon om hvor mye lastevekt bilen din er tillatt for, presiserer hun.

Vær beredt

Er du av dem som stadig frakter store gjenstander med bilen din, er det et "must" å ha tilstrekkelig med jekkestropper i bilen. Med en solid og jevnt fordelt sikring av frakten kjører du trygt. Det er viktig å huske på å måle høyden også, du vil nødig miste lasten din under ei litt for lav bru. 

Er du i tvil om du er innenfor regelverket, lån en tilhenger, eller bestill transport hjem. Førerkort er som kjent ikke billige.

Dette er reglene:

§ 3-2.Plassering og sikring av gods

1. Gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig.

Verken påbudt lys eller kjennemerke må være tildekket.

2. Godsets vekt skal være mest mulig jevnt fordelt på hjul på samme aksel og hensiktsmessig fordelt mellom akslene.

Minst 20 % av kjøretøyets aktuelle totalvekt skal hvile på styrende hjul.

3. Godset skal være sikret slik at det ikke volder skade eller fare, sleper på vegen, faller av kjøretøyet eller framkaller unødig støy. Det samme gjelder kjetting, tau, presenning eller annet festemiddel.

Ved transport av plater med større bredde enn lastbæreren, skal skråstilt lastestativ benyttes, slik at lasten kan holdes innenfor kjøretøyets bredde.

§ 3-3.Nærmere om sikring av gods

I tillegg til bestemmelsene i foregående paragraf gjelder følgende for motorvogn eller tilhenger.

Unntatt er transport av gods med motorsykkel, moped, beltekjøretøy eller innvendig i personbil:

1. Anordning som begrenser godsrom, skal være påsatt og forsvarlig sikret under kjøring.

Godsbærer skal være festet til kjøretøyet på slik måte at den ved full belastning kan tåle det som kreves etter nr. 2 nedenfor.

2. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at ingen del av godset kan forskyve seg eller falle av.

Sikring skal minst kunne tåle følgende krefter:

a)       Framover langs kjøretøyet: Kraft lik hele godsets vekt.

b)      Bakover og på tvers av kjøretøyet: Kraft lik halve godsets vekt.

c)       Framover langs tilhenger trukket av traktor eller motorredskap som er konstruert for fart ikke over 30 km/t: Kraft lik halve godsets vekt.

Gods skal være sikret ved låsing, stenging eller surring eller ved kombinasjon av disse metoder.

Gods kan være sikret på annen måte hvis det ved beregninger eller praktiske prøver kan sannsynliggjøres at den anvendte metode oppfyller kravene i denne paragraf.

Hvis det er mulig på grunn av godsets beskaffenhet og dimensjoner, skal surring på kjøretøy med åpent godsrom anbringes innenfor sidelemmer eller liknende. Er dette ikke mulig, må alle deler av surringen være festet slik at løse ender ikke kan skade annen trafikant

§ 3-4.Utstikkende gods, merking m.m.

1. Utstikkende gods:

a) For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner. For enkelttransport kan tillatelse gis av regionvegkontoret også for kjøring gjennom flere regioner.

Tilsvarende gjelder for gods som stikker ut mer enn 1,00 meter foran kjøretøyet.

2. Merking av gods som stikker ut i bredderetningen:

Gods som strekker seg 15 cm eller mer utenfor kjøretøyets sider, skal foran og bak være tydelig merket. Merkingen skal være minst 50 cm høy og minst 25 cm bred og utført med avvekslende røde og gule striper som skal være skråstilt og ca. 5 cm brede. Fargen skal være varig fluoriserende eller av type som er godkjent av Vegdirektoratet.

Gods som strekker seg utenfor kjøretøyets sider, skal i mørke eller usiktbart vær også foran på hver side være merket med minst to lykter som gir hvitt lys fremover, og bak på hver side med minst to lykter som gir rødt lys bakover. Lyktene skal ha en lysåpning på minst 30 cm² og være plassert over hverandre. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand.

Merking og lykter skal være plassert ytterst på godset og slik at de er godt synlige forfra og bakfra. Om mulig må overkant av merking og lykter ikke være høyere enn 2,00 meter over vegbanen.

3. Merking av gods som stikker ut i lengderetningen:

Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm². Det røde materialet skal være lysreflekterende. Anordningen skal være plassert slik at den er godt synlig.

Ved tilfeldig transport kan merkingen skje på annen tydelig måte.

I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lykten skal ha lysåpning på minst 30 cm² . Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand.

4. Merking av utstikkende utstyr:

Utstyr, redskap mv. som stikker ut foran, bak eller på siden av kjøretøy, skal være merket i samsvar med bestemmelsene i denne paragraf, dersom ikke særlige regler er fastsatt av Vegdirektoratet.

§ 23.Ansvar for kjøretøyets stand m.m.

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.

Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Hele lovteksten finner du ved å klikke her

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer